GEUS-projekt har nu fingeren på Indlandsisens puls 24/7

05-11-2021

Alle former for tab og tilførsel af is og sne på Indlandsisen er nu samlet i én model, en såkaldt input/output-model, der giver klimaforskere verden over den bedste viden om, hvad der faktisk sker med den store isklump mod nord.

En af de automatiske klimastationer rejses på Indlandsisen, så den kan sende data hjem til forskerne døgnet rundt
PROMICE-forskerne rejser en af de mange automatiske klimastationer på Indlandsisen, der blandt andet sender data hjem om tilførsel og tab af masse (Foto: GEUS)

Ja, isen smelter, men hvor meget, og hvordan? Overvågningsprogrammet af Indlandsisen, kaldet PROMICE (Programme for Monitoring the Greenland Ice Sheet) kan nu give svar på dette døgnet rundt.

Forskerholdet, der ledes af GEUS, har netop udgivet en opdateret overvågningsmodel, der beskriver status på Indlandsisen med endnu flere data, udregninger og observationer end tidligere. Det hele er beskrevet i den netop udgivne videnskabelige artikel i Earth System Science Data.

For eksempel inkluderer de, at cirka otte procent af den samlede afsmeltning fra Indlandsisen i Grønland faktisk stammer fra bunden og det indre af isen (kaldet basal melt). Ny viden, som samme gruppe publicerede i juni 2021. Det var ikke kvantificeret før og indgik derfor ikke i ret mange af de klimamodeller, der bruges til at forudsige, hvordan afsmeltningen påvirker regionalt og globalt.

”Det ændrer således ikke på estimatet af, hvor meget der smelter, men at inkludere den information giver os et langt bedre billede af, hvor isen smelter fra og hvorfor. Mange andre modeller viser kun, at der sker en generel smeltning, men ikke mere end det,” siger GEUS-seniorforsker Ken Mankoff, der er hovedforfatter på den videnskabelige artikel.  

”Når vi bedre forstår, præcis hvorfra isen smelter, og hvilke processer, der er involverede i den smeltning, kan vi bedre forstå de ændringer, vi ser i isen over tid. Dermed kan vi også bedre forudsige fremtidige ændringer,” uddyber han.

Real time og fuldt offentligt

Ken Mankoff tilføjer, at den nye udregning af bundafsmeltningen er en af de opdateringer, der nu har gjort PROMICE’s overvågningsmodel til en af de absolut mest avancerede på markedet. På den måde forstået, at PROMICE-datasættene nu:

  • Er den eneste af sin slags (input/output-model), der medregner bundafsmeltning og samtidig kører i real time. Hvilket gør det langt nemmere at følge med i ændringer, når de sker, og ikke et år efter.
  • Er fuldt offentligt tilgængelig.
  • Giver forskere indblik i de enkelte faktorer i modellen, og ikke blot et overordnet resultat på, at så meget er der smeltet. Med PROMICE-modellerne kan man se præcis, hvor der er smeltet mere, om det er fra gletsjerne, en enkelt gletsjer, en enkelt region, øst/vest osv.

Det gør det muligt for alverdens klimaforskere, at holde fingeren på ’patientens’ puls 24 timer i døgnet, og dermed få en væsentlig bedre ide om, ikke bare hvad der er galt, men også hvorhenne, og hvorfor.

Forudsiger afsmeltning en uge frem

Udover estimater for afsmeltning fra bunden af isen, har PROMICE-modellen også en lang række andre data inkorporeret.

  • Satellitmålinger
  • Flyfotos
  • Målinger af nedbør, temperatur, albedo mm. på isen
  • Klimamodeller
  • Computermodeller og simuleringer

Det samlede datasæt, som PROMICE-forskerne har stykket sammen, strækker sig helt tilbage fra 1840 og ’frem til næste uge’, som Ken Mankoff selv udtrykker det.

”Vorres model kan lave et ret godt estimat af, hvor meget sne og is, der fjernes eller lægges til isen, en uge ud i fremtiden. Det er baseret på alle de data, den har om isens reaktionsmønstre tilbage i tiden kombineret med nutidens vejr- og klimaprognoser mm.”

Han har blandt andet lavet en graf (se herunder eller find original, som ligger på Twitter), der konstant opdaterer, hvor meget der smelter/tilføjes til isen i realtid (rød graf for indeværende smelteår) sammenlignet med udviklingen i foregående år (sorte grafer). Grafen viser modellens prognose en uge frem. I de kommende måneder forventes isen at få tilført masse, da vi går ind i vinteren. 

Graf over udviklingen i Indlandsisens tab og tilførsel af masse, som opdateres automatisk

Graf: Udvikling i Indlandsisens massebalance, dvs. tab eller tilførsel af masse, over et smelteår vist i gigaton (september t.o.m. september). Rød grafer for indeværende smelteår, sorte er for foregående år (Graf: Mankoff et al. 2021).

Johanne Uhrenholt Kusnitzoff
Redaktør
Presse og Kommunikation
Telefon91333954

Afsmeltning 2020/21

Smelteåret i Grønland regnes typisk fra september til september, da det gør det ud for én smeltesæson (forår og sommer). Siden september 2020 er der forsvundet 166 mia. ton is fra Indlandsisen, hvilket er cirka gennemsnitligt for de seneste par årtier, hvor isen kun har tabt masse. Nogle år dog i meget større mængder.

Om PROMICE

PROMICE står for PROgramme for Monitoring of the Greenland Ice Sheet og er et fortløbende forskningsprogram, der overvåger Indlandsisen og har kørt siden 2009. 
PROMICE ledes og udføres af GEUS' Afdeling for Glaciologi og Klima, i visse dele i samarbejde med DTU Space. Læs mere om PROMICE.

Videnskabelig artikel

Læs artiklen 'Greenland ice sheet mass balance from 1840 through next week' i Earth System Science Data.