GEUS er med i to EUDP-projekter om CO2-lagring

13-12-2021

GEUS er partner i to projekter, der netop har fået bevillinger fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) til at arbejde med lagring af CO2 i undergrunden (CCS).

CCS

Eksperimenter og modellering med cement

I projektet COLLATE (CO2 Liquid LAboratory TEsting) skal der arbejdes med infrastrukturen rundt om CO2-lagring. Ved geologisk lagring af CO2 skal infrastrukturen omkring forblive funktionsdygtig, selvom den i nogle tilfælde er i kontakt med saltvand og CO2 over tusinder af år. Projektets mål er at etablere faciliteter, metoder og viden, der kræves for at kunne forudsige levetiden for de materialer, der bruges.

”CO2’en føres ned i undergrunden gennem en brønd, der forsegles med cement, så CO2’en ikke lækker gennem brønden. I samarbejde med andre partnere i projektet skal GEUS bestemme den funktionsdygtige levetid for en række typer af cement gennem eksperimenter og modellering. Vi vil således etablere nogle af de værktøjer, der er nødvendige for at kunne forudsige lagringssikkerhed på kort og lang sigt,” fortæller Knud Dideriksen, der er seniorforsker ved GEUS.

COLLATE-projektet ledes af Ocean team Scandinavia, og de andre partnere er EMS, Wintershall-Dea, DTU, INEOS Oil & Gas Danmark, Energy Cluster Denmark samt GEUS.

Klargøring af Nini-feltet

Det andet projekt – Greensand – arbejder frem mod at lagre CO2 i Nini-feltet, der er et udtømt olie- og gasreservoir 1500 meter under havbunden i Nordsøen. Der er gennem mange år opbygget en stor viden om undergrunden i området, og CO2’en kan transporteres med skib ud til den eksisterende platform og pumpes ned i undergrunden derfra.

Projektets fase to, som EUDP nu har støttet, inddrager hele værdikæden af fangst, transport og lagring, og projektets 29 partnere dækker aktører fra hele kæden. INEOS Oil & Gas Danmark er projektleder, og projektdeltagerne tæller bl.a. Wintershall Dea, Semco Maritime, Maersk Drilling, Blue Water Shipping og GEUS.

GEUS skal være med til at adressere mulige risikoelementer i forbindelse med CO2-injektion i reservoiret, det geologiske segl over reservoiret samt den cement, som skal anvendes ved etableringen af lagringsstedet.

”GEUS vil bl.a. udføre specialiserede laboratorieforsøg af CO2'ens strømning i geologisk materiale fra reservoiret under realistiske tryk- og temperaturforhold suppleret med detailanalyser af de materialer, som er i kontakt med CO2’en. Resultaterne vil indgå i modeller til bl.a. at forudsige, hvordan den injicerede CO2 vil bevæge sig i reservoiret, og hvor meget seglet over kan holde tilbage,” fortæller Henrik Ingermann Petersen, der er seniorforsker ved GEUS.

CCS

Ved Carbon Capture and Storage (CCS) fanges CO2 typisk i forbindelse med udledningen, og så transporteres den gennem rør eller med skib til et egnet sted, hvor den kan pumpes ned i undergrunden. 

Et egnet reservoir i undergrunden består f.eks. af sandsten, som har mange forbundne porerum, som CO2'en kan fordele sig ud i. Henover skal der være et tykt lag af f.eks. ler, som CO2'en ikke kan sive op igennem - et segl. 

Hvis reservoiret ligger 800 meter nede i undergrunden fylder CO2’en ca. 300 gange mindre end på overfladen på grund af det høje tryk og temperaturen. På den måde kan der lagres meget større mængder CO2 end på overfladen. 

Bliv klogere på lagring af CO2 i undergrunden i Geovidens tema.

Knud Dideriksen
Seniorforsker
Geokemi
Henrik Ingermann Petersen
Seniorforsker
Geoenergi og -lagring