Jordskælv i Sydgrønland

26-08-2021

Det sydlige Grønland oplevede onsdag d. 25. august kl. 14.30 grønlandsk tid et jordskælv på Mb 4,5, som blev mærket af flere. Oplevede du også jordskælvet, hører GEUS meget gerne om det.

Lindenow Fjord
Jordskælvets epicenter var i Lindenow Fjord. Foto: Google Earth

Jordskælvets epicenter var i Lindenow Fjord ca. 110 km øst-nord-øst for Nanortalik. Jordskævet blev registreret på de fleste af GEUS' målestationer i Grønland, samt internationalt over det meste af kloden – op til ca. 16.500 km fra epicenteret. 

Det blev målt til Mb 4,5, og jordskælv af denne størrelse sker med nogle års mellemrum i Grønland. I Sydgrønland er det dog mere end 20 år siden, der sidst skete et jordskælv af denne størrelse. En liste over alle jordskælv i Grønland kan ses på GEUS' hjemmeside. 

GEUS har allerede modtaget flere indberetninger fra borgere i Sydgrønland, der fortæller, hvad de har mærket, og vi opfordrer alle til at indberette oplevelserne til os – det kan man gøre på både grønlandsk og dansk her.

Måling
Jordskælvet som registreret på GEUS' målestation i Narsarsuaq. Her ses bevægelser i op/ned, nord/syd og øst/vest retning. Aflæsningen af P- og S-bølge er markeret. Illustration: GEUS
Kort
Jordskælvet skete i den øvre del af jordskorpen ved Lindenow Fjord. Illustration: Google Earth og GEUS
Trine Dahl-Jensen
Seniorforsker
Geofysik og Sedimentære Bassiner