Morgenens jordskælv kunne mærkes i Thy

30-09-2020

Onsdag morgen d. 30. september kl. 6:58 skete der et jordskælv ud for kysten ved Thyborøn. Forskerne takker for de mange indberetninger og vil fortsat gerne høre om borgernes oplevelser.

Registrering af jordskælv
Registreringen af jordskælvet fra den nærmeste målestation i Mønsted Kalkgrube. Illustration: GEUS

Jordskælvet målte 3,4 på den lokale Richterskala, hvilket er forholdsvis stort for Danmark, og det kunne mærkes lokalt i Thy. Det er et af de områder, hvor der hyppigst registreres jordskælv i Danmark, så det er ikke helt usædvanligt, at borgerne i Thy kan mærke rystelser.

Kort med registrerede jordskælv ved Danmark.

Kortet viser alle registrerede jordskælv fra 1930 til juni 2020. Herudover markerer stjernen morgenens jordskælv. Der tages forbehold for evt. sprængninger, der endnu ikke er registreret som sådan. Illustration: GEUS

Opdatering: Tak for indberetningerne 

GEUS har 5. oktober modtaget mere end 160 indberetninger fra borgere, der har mærket jordskælvet. De fleste er kommet fra Hurup, hvor 38 har indberettet, mens der er kommet 36 fra Nykøbing Mors, 26 fra Thisted, 18 fra Thyholm og 13 fra Vestervig.

GEUS’ seismologer sender en stor tak til de borgere, der har indberettet. Det har stor betydning for jordskælvsforskningen både at få kortlagt det område, hvor jordskælvet er følt, og få oplysninger om, hvor kraftige rystelserne har været de enkelte steder. Lokale forhold, som virker forstærkende eller dæmpende på rystelserne, kan nemlig ikke umiddelbart opfanges af seismologernes instrumenter.

”Det er en stor hjælp at modtage så mange indberetninger fra borgere, der har mærket rystelserne. Det hjælper os til bedre at forstå indberetninger om jordskælv, der fandt sted, før vi fik seismografer i Danmark. I sidste ende bruger vi oplysningerne til at beregne jordskælvs-hazard i området, dvs. hvor meget man skal være forberedt på, at jorden kan ryste i fremtiden – f.eks. i forbindelse med store byggeprojekter,” fortæller Tine Larsen, der er seniorforsker ved GEUS.

Hvis du også oplevede jordskælvet, kan du fortsat udfylde en indberetning her.

Indberetninger af jordskælvet fordelt over kommunerne.

Trine Dahl-Jensen
Seniorforsker
Geofysik og Sedimentære Bassiner
Tine Larsen
Seniorforsker
Geofysik og Sedimentære Bassiner

Indberet dine oplevelser

Forskerne opfordrer fortsat alle borgere, der har mærket jordskælvet, til at udfylde en indberetning. Det kan gøres her.