Nu er 90 % af Danmarks overfladegeologi kortlagt

30-10-2020

Det digitale jordartskort i skalaen 1:25.000 er blevet opdateret med nye områder i Jylland.

Foto: Peter Roll Jakobsen

Et hold geologer fra GEUS har brugt september og oktober på at kortlægge overfladegeologien i et stykke af Midtjylland i området omkring Horsens samt et område i det østlige Himmerland. Kortlægningen er blevet brugt til at opdatere Danmarks digitale jordartskort i skalaen 1:25.000, som nu omfatter 90 % af Danmarks landareal.

GEUS har siden 1888 systematisk kortlagt Danmarks overfladegeologi – dvs. de jordarter, der befinder sig ca. 1 meter under overfladen - og udgivet resultaterne af kortlægningen i en række jordartskort. Siden 1998 har GEUS udgivet det digitale jordartskort, der er tilgængelig på GEUS’ hjemmeside.

Jordartskortet bruges blandt andet i forskningssammenhæng, miljøanalyser, sårbarhedskortlægning, projektering af anlægsarbejder, ved vurdering af nedsivningsevne, klimatilpasning m.m.