Resultatet af 30 års sammenstilling af data: Et stratigrafisk leksikon for Grønland

07-02-2020

Med mere end 640 navngivne stratigrafiske enheder indeholder dette leksikon, som udgives af GEUS, de formelle stratigrafiske navne, der bruges i Grønland i dag.

Den mangefarvede Ymer Ø Gruppe i Eleonore Bay Supergroup, Nordøstgrønland.
Den mangefarvede Ymer Ø Gruppe i Eleonore Bay Supergroup, Nordøstgrønland.

Det stratigrafiske leksikon er sammenstillet af W. Stuart Watt, geolog ved GEUS, og er et resultat af 30 års arbejde med en database, der indeholder næsten 3000 poster. De stratigrafiske enheder er kronologisk grupperet i 17 sedimentære bassiner, der i alder strækker sig fra Palæo-proterozoikum til Palæogen.

Bag i bogen er der kort med tilhørende simplificerede stratigrafiske oversigter, som sammen med de to lister over de geografiske navne og navnene for enhederne gør det let at slå op i leksikonet.

Bogen indeholder 327 sider og blev publiceret i januar 2020.

Leksikonet, som er på engelsk, kan downloades i pdf-form: Stratigraphic lexicon for Greenland

eller det kan købes indbundet ved at sende en mail til: bogsalg@geus.dk

Pris: 190 kr. (uden moms og forsendelse).

Information og data om enhederne kan også findes her  

W. Stuart Watt
Geolog
Petrologi og Malmgeologi
Telefon91333892