GEUS overtager amerikanske klimastationer på Indlandsisen

23-12-2020

Finansloven for 2021 afsætter midler til, at De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) skal overtage Greenland Climate Network (GC-Net) fra bl.a. NASA, som led i en samlet, fremtidig overvågning af Indlandsisen.

GC-Net klimastation
Klimastation fra GC-Net på Indlandsisen.

Spredt ud over Indlandsisens enorme midte står et netværk af 16 klimastationer kaldet Greenland Climate Network (GC-Net), som blev etableret i 1995 som en del af NASA’s klimaforskningsprogram. På grund af omprioriteringer i USA udløber finansieringen af GC-Net ved udgangen af 2020, så der er blevet afsat midler i den nye danske finanslov til, at De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) kan overtage og drive GC-Net fremover i samarbejde med ASIAQ i Grønland.

”Det giver rigtig god mening, at overvågningen af Indlandsisen ligger i Rigsfællesskabet. Det er den andenstørste ismasse i verden og globalt set nu den største bidragsyder til havniveaustigningen. Så vi har en forpligtelse til at overvåge, hvad der sker med den,” siger Andreas Ahlstrøm, ny programleder for GC-Net og chefkonsulent i Afdeling for Glaciologi og Klima i GEUS.

Det tager 30 år at se en klimatrend

GC-Net udgør allerede i dag en central del af klimaovervågningen af Grønlands indlandsis, hvor data fra klimastationerne bl.a. bruges til at validere satellitdata og forbedre klimamodeller af isen. Inden for denne type forskning går man efter det, der kaldes klimanormaler – dvs. et gennemsnit af vejret i en periode på 30 år, som er nødvendig for at kunne sige noget med sikkerhed om klimaets udvikling. Og dette er ifølge Jason Box, ny videnskabelig leder for GC-net og forskningsprofessor i Afdeling for Glaciologi i GEUS, endnu en vigtig grund til at GC-Net bør fortsætte.

”Ved at støtte op om en lang række forskningsstudier gjorde USA min for nylig afdøde mentor Konrad Steffen i stand til at drive GC-Net i mere end to årtier. Danmark bærer nu faklen videre, mens vi nærmer os de 30 sammenhængende års observationsdata, som vi behøver for at kunne adskille år til år-variationer i vejret fra den egentlige klimatrend,” siger Jason Box, som blev ansat i GEUS i 2013, men stod for størstedelen af vedligeholdelsen af GC-Net i netværkets første 11 leveår.

GC-Net og PROMICE giver et samlet billede af Indlandsisens tilstand

GEUS driver i forvejen PROMICE (Programme for Monitoring of the Greenland Ice Sheet), der også er et netværk af klimastationer. Men modsat GC-Net er PROMICE’s klimastationer fordelt på randen af Indlandsisen, hvor de overvåger afsmeltningen, klimaet og isens bevægelse samt istabet fra de store kælvende gletsjere i Grønland. Og ifølge Robert Fausto, projektleder for PROMICE og seniorforsker i Afdeling for Glaciologi og Klima i GEUS, er det enormt vigtigt, at både PROMICE og GC-Net eksisterer.

”Kombinationen af GC-Net og PROMICE gør os i stand til at sige noget om Indlandsisens totale massebalance – dvs. hvor meget sne der falder på Indlandsisens midte til at balancere tabet fra afsmeltning og isbjerge. Vi har altså brug for begge netværk af klimastationer for at få et samlet billede af klimaets påvirkning af den grønlandske indlandsis,” siger Robert Fausto.

GEUS overtager GC-Net fra begyndelsen af 2021. Derefter vil der være en overgangsperiode, hvor det skal afgøres, hvordan samspillet med PROMICE præcis skal være, og hvordan forskningsinfrastrukturen skal se ud fremover.

Data fra både PROMICE og GC-Net vil fortsat være frit tilgængelig for den internationale forskerverden. Find data fra PROMICE her.

Andreas Peter Ahlstrøm
Chefkonsulent
Glaciologi og Klima
Jason Eric Box
Forskningsprofessor
Glaciologi og Klima
Klimastationer på Indlandsisen. Kort: GEUS

Klimastationer på Indlandsisen