Mød GEUS til Kulturnatten og bliv klogere på klima, Indlandsisen, grundvand og meget mere

04-10-2019

Interesserer du dig for, hvordan klimaforandringerne påvirker Jorden – og især Indlandsisen? Eller hvordan det forholder sig med det stigende grundvand? Og hvad potentialet er for lagring af CO₂ i undergrunden? Så skal du komme forbi Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet fredag d. 11. oktober til Kulturnatten 2019, hvor forskere fra GEUS forvandler mangeårig forskning til forståelige historier og fremtidens løsninger.

Kulturnatplakat

Om få dage løber Kulturnatten 2019 af stablen, hvor mere end 250 museer, institutioner, kulturcentre, pladser og mange andre slår dørene op og danner rammerne for Københavns mest velbesøgte kulturbegivenhed. I år er GEUS en del af Kulturnatten, hvor forskere og eksperter tager de besøgende med på en geologisk rejse, der kommer forbi steder som Indlandsisen, grundvandet, Jordens undergrund og klimaet.

Du kan både høre foredrag og kigge forbi og tale med forskerne. Oplev blandt andet mineralerne til den grønne omstilling, 3D-print af Jakobshavn Isbræ, en drone og udstyr fra spændende ekspeditioner på Indlandsisen.

Du kan blandt andet glæde dig til:

Foredrag kl. 19.00-19.30: Grønlands Indlandsis og klimaet – hvad sker der?

GEUS’ glaciolog fortæller om overvågningen af Grønlands indlandsis og dens rolle i klimasystemet og hvorfor, hvordan og hvor meget Indlandsisen smelter lige nu. 

Foredrag kl. 20.30-21.00: Fra klimamodeller til grundvand

Globale og regionale klimamodeller peger på stigende grundvand nær terrænet pga. øget vinternedbør, og denne udvikling er allerede i gang. Kom og bliv klogere på grundvandet, og hvad der bestemmer dets dybe. Hør også, hvordan vi i GEUS regner på det hydrologiske kredsløb, og hvordan vi arbejder på at forbedre prognoser og detaljeringsgrad. 

Grønlands Indlandsis og klimaet – hvad sker der?
Hos os kan du blandt andet:

  • Møde en glaciolog fra GEUS
  • Få mere at vide om is, sne og feltarbejde i Grønland
  • Høre om overvågningen af Indlandsisen
  • Blive klogere på Indlandsisen, hvor hurtigt den bevæger sig og hvorfor den smelter

CO₂-lagring i undergrunden
Opsamling og lagring af CO₂ i undergrunden er en af de metoder, der kan tages i brug for at begrænse udslippet af drivhusgasser til atmosfæren. Kom og hør om GEUS’ kortlægning af de geologiske muligheder for lagring af CO₂ og CCS-teknologien (Carbon, Capture & Storage).

Grønne mineraler til en grøn fremtid
Klimatilpasning kræver omstilling til grøn teknologi, som kræver store mængder af særlige mineraler. Har vi nok af disse geologiske ressourcer, og kan Grønland bidrage med nogle af de nødvendige mineralske råstoffer til den grønne energiomstilling? Mød Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) og se nærmere på de ’grønne’ metaller.

Drone afslører højtstående grundvand
Bliv klogere på klimaets betydning for grundvandet og oplev GEUS’ drone, der finder grundvand, som strømmer op fra jorden, vha. et termisk kamera, som tager billeder af jordoverfladens temperatur. Det er vigtigt at finde det højtstående grundvand, da det giver problemer med oversvømmelser, og det forventes kun at accelerere med klimaændringerne.

Udover at blive ført ind i geologiens verden med GEUS kan du blandt andre også møde Energistyrelsen, SDFE, DMI og Ungeklimarådet.

Arrangementet foregår kl. 18.00 til 23.00 hos Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet på Holmens Kanal 20, 1060 København K. Læs mere om programmet her.

Kulturnatten

Mød GEUS til Kulturnatten fredag d. 11. oktober kl. 18-23 hos Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet på Holmens Kanal 20, 1060 København K.

Læs mere om programmet og Kulturnatten her.