GEUS får ny professor i vandressourcer og hydrologi

25-11-2019

Simon Stisen er tiltrådt som professor i vandressourcer og hydrologi i Afdeling for Hydrologi i De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Tiltrædelsesforelæsningen finder sted d. 9. januar 2020.

Simon Stisen er ny professor ved GEUS

Simon Stisen er uddannet ingeniør fra DTU og har en ph.d. i hydrologi og remote sensing fra Københavns Universitet.

Han har været ansat i GEUS siden 2007, og hans forskning er centreret om hydrologisk modellering med særligt fokus på rumlige mønstre og anvendelse af satellitdata. Han har også været aktiv i videreudviklingen af Den Nationale Hydrologiske Model (DK-modellen) og myndighedsrådgivning på baggrund af integreret grund- og overfladevandsmodellering.

Derudover har han deltaget i en række udviklingsprojekter i blandt andet Tanzania, Ghana og Kina med fokus på klimaforandringers påvirkning af vandressourcerne og på at bremse negative tendenser i udnyttelsen af grundvandsressourcerne.

”Som professor i Afdeling for Hydrologi i GEUS vil jeg især arbejde for at fremme og fastholde den gode udvikling, afdelingen allerede er inde i, som blandt andet handler om at udvikle nye metoder og skabe resultater i forskningsprojekter, som kan bidrage til den rådgivning, vi yder til offentlige myndigheder,” fortæller professor Simon Stisen.

Derudover vil Simon Stisen sætte fokus på at udvikle den hydrologiske modellering.

”Afdeling for Hydrologi i GEUS er meget stærke inden for modellering. Jeg vil gerne styrke mulighederne for at anvende vores modeller i nye sammenhænge og arbejde på at koble modelleringsstudier med observationsbaserede studier og procesforståelse for en endnu mere integreret tilgang til vandressourceforvaltning,” siger han.

Brug for nye fælles løsninger på vandområdet
Ifølge Heidi Christiansen Barlebo, statsgeolog for Afdeling for Hydrologi i GEUS, skal det nye professorat blandt andet styrke det hydrologiske område i GEUS i en tid, hvor området er under kraftig udvikling.

”Der sker rigtig meget inden for det hydrologiske område lige nu – blandt andet på grund af klimaforandringernes påvirkning af vandressourcerne. Der er brug for ny viden, nye metoder og nye løsninger, hvor hele det hydrologiske kredsløb tænkes ind i opgaverne fra begyndelsen. Med dette nye professorat vil vi gerne styrke den hydrologiske forskning og derigennem hjælpe beslutningstagere, fagfolk og private aktører til at få mere viden om og se integreret på det hydrologiske kredsløb,” siger Heidi Christiansen Barlebo.

Simon Stisen er ifølge Heidi Christiansen Barlebo den rette til at drive den udvikling.

”Simon brænder for forskning og har et skarpt blik for forskningsmæssige muligheder. Han er desuden meget konstruktiv og åben for andres ideer og områder, og han er god til at give plads til dem, der ved mere om et specifikt emne end han selv gør. Og det er en vigtig evne at have i denne stilling, fordi den i høj grad handler om at etablere gode samarbejder både internt i GEUS og med eksterne partnere for at skabe det bedste grundlag for resultater til samfundet,” siger Heidi Christiansen Barlebo.

Simon Stisen
Forskningsprofessor
Hydrologi

Tiltrædelsesforelæsning

Simon Stisen holder tiltrædelsesforelæsning torsdag den 9. januar kl. 14. Alle interesserede er velkomne.

Forelæsningen finder sted i Theodor Sorgenfrei Auditoriet på GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K.

Efter forelæsningen bliver der afholdt reception.