GEUS får ny professor i reservoirgeologi

15-11-2019

Lars Stemmerik er tiltrådt som professor i Afdeling for Reservoirgeologi i De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Lars Stemmerik er ny professor på GEUS

Efter mere end et årti som institutleder og professor på Københavns Universitet vender Lars Stemmerik tilbage til GEUS som ny professor i reservoirgeologi. Lars Stemmerik er uddannet geolog fra Københavns Universitet og var fra 1986 til 2007 tilknyttet GEUS, hvor hans primære fokus var Nordsøen og Østgrønlands sedimentære bassiner.

I den forbindelse har han deltaget i mere end 30 ekspeditioner til Øst- og Nordgrønland og har desuden felterfaring fra Svalbard, Arktisk Rusland, Antarktis, USA, Andesbjergene, Salomonøerne samt Oman, Tibet og Nordkina.

Bjergarter viser vej til undergrundens ressourcer
”Min forskning fokuserer på at forstå undergrunden under Nordsøen og den norske kontinentalsokkel ved at kigge på det, man kalder ’analoger’ – det vil sige sedimentære bjergarter på land, som man tror svarer til noget i undergrunden under havet. I den forbindelse undersøger jeg blandt andet på skrivekridt på Stevns for at forstå egenskaberne af det kridt, man finder i Nordsøen, og på forskellige bjergarter i Svalbard for at kunne sige noget om undergrunden under den norske kontinentalsokkel,” siger Lars Stemmerik.

Denne viden er ifølge den nye professor central i forbindelse med olie- og gasefterforskning, men kan også overføres til andre områder:

”Jeg har i mange år beskæftiget mig med olie- og gasefterforskning i Grønland og Nordsøen. Men sedimentære bjergarter gemmer ikke kun på olie- og gasforekomster – de rummer også store malmforekomster og størstedelen af vores grundvandsressourcer. Derfor er det også oplagt at undersøge, hvordan man kan nyttiggøre erfaringer og metoder fra olieefterforskningen til eksempelvis vand- eller malmefterforskning.”

Lars Stemmerik
Konsulent
Geoenergi og -lagring