Nyt geologisk kort over Syd- og Sydvestgrønland

13-03-2019

GEUS har lanceret et nyt digitalt, sømløst geologisk kort i skalaen 1:100.000 over Syd- og Sydvestgrønland. Kortet er en sammenlægning af tidligere publicerede kortblade.

Kort

Det nye digitale kort er baseret på 16 geologiske kort i skalaen 1:100.000 fra årene 1967 til 1998 og dækker 60.000 km2 isfrit land. De steder, hvor det ikke har været muligt at bruge data i skala 1:100.000, er der suppleret med data i skala 1:500.000.

Kortbladene er blevet digitaliseret og harmoniseret til et enkelt, sømløst kort med en ny fælles signaturforklaring med 165 geologiske enheder.

Kortet er fremstillet ved hjælp af ESRI-software, og topografiske elementer er fra flybaseret opmåling.

Digital løsning er nemmere at bruge i praksis

GEUS har i over 70 år arbejdet på at kortlægge Grønlands geologi og ligger derfor inde med mange, meget forskelligartede geologiske kort. Det nye kort er en del af GEUS’ løbende arbejde, der ud over ny kortlægning omfatter at samle og ensrette de eksisterende kort i en mere brugervenlig, digital løsning.

”De originale kort er udarbejdet af forskellige geologer på forskellige tidspunkter og varierer meget på detaljeniveau, farvevalg, grænser, strukturlinjer, navne osv. Det gør dem lidt besværlige at bruge i praksis. Derfor var det vigtigt for os at udvikle en ensartet præsentation af geologien i det samlede kort, som vi kunne basere på en enkelt, harmoniseret signaturforklaring, der hen ad vejen vil blive udvidet til andre dele af Grønland,” siger Mikael Pedersen, statsgeolog i GEUS.

Harmoniseringen af de geologiske kort er blevet udført af et team i GEUS, som bestod af både geologer og GIS-eksperter.

Kortet kan bruges frit med angivelse af reference

Kokfelt, T.F., Weng, W.L., Willerslev, E. 2019: Geological map of South and South West Greenland - 1 : 100 000, February 2019. Copenhagen: Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)

Thomas Find Kokfelt
Seniorforsker
Kortlægning og Mineralske Råstoffer