Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer har fået ny leder

03-07-2019

Jakob Kløve Keiding er 1. juni ansat som ny leder for Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa). Han kommer fra en stilling ved Norges Geologiske Undersøgelser, og har tidligere været ansat ved GEUS.

Jakob Kløve Keiding kommer fra en stilling som seniorforsker ved Norges Geologiske Undersøgelser, hvor han især har beskæftiget sig med byggeråstoffer. Han havde dog allerede sin gang i GEUS i 2014-15, hvor han også var tilknyttet MiMa.

Inden da har han bl.a. arbejdet ved German Research Centre for Geosciences (GFZ) og Nordisk Vulkanologisk Center (Nordvulk) i Island.

”Det er en spændende mulighed at komme tilbage til GEUS og til MiMa. Både fordi det er udfordrende at arbejde med løsninger til de ressourceudfordringer, vores samfund står overfor, og på grund af den tværfaglige tilgang og brede faglige profil, som medarbejderne i MiMa har,” siger Jakob Kløve Keiding.

Bæredygtighed og grøn omstilling i fokus

MiMa’s nuværende finansiering udløber ved udgangen af 2020, så et stort fokus for den nye centerleder er at sikre viderefinansiering.

”Vi skal videreføre igangværende og planlagte projekter, men vi skal også udtænke nye projekter. Ikke fordi MiMa skal bevæge sig i en anden retning, men fordi vi skal imødekomme det stigende fokus på grøn omstilling. Et nyt tema for os kunne være ressourcer til energilagring – f.eks. til batteriproduktion. Derudover har MiMa tidligere haft stort fokus på de sjældne jordartsmetaller, som der findes store ressourcer af i Grønland. Der er fortsat et stort behov for bedre at forstå værdikæden for produktion af sjældne jordartsmetaller, som bl.a. anvendes til produktion af magneter i vindmøller,” fortæller Jakob Kløve Keiding.

Bedre indvinding og udnyttelse af sand og grus

Men også danske råstoffer som sand og grus kommer ifølge Jakob Kløve Keiding til at spille en vigtig rolle for MiMa’s arbejde fremover:

”Sand og grus er helt afgørende råstoffer for byggeri og anlægsarbejde. Trods stor indvinding, har vi stadig store ressourcer i Danmark, og vi skal finde ud af, hvordan vi udnytter dem på den mest optimale og bæredygtige måde. Der er behov for yderligere kortlægning af, hvor de danske råstoffer findes, deres sammensætning og at sammentænke undersøgelser på tværs af land og hav. På den måde kan vi undgå at transportere råstofferne længere end højst nødvendigt, til gavn for både økonomi og miljø.”

Derudover vil også genanvendelse og cirkulær økonomi fortsat være fokusområder for MiMa fremover – herunder metaludvinding fra lossepladser, slagger fra forbrændingsanlæg og afgangsmasser fra miner; alle områder som Jakob Kløve Keiding ser et stort potentiale i.

Jakob Kløve Keiding
Jakob Kløve Keiding
Chefkonsulent
Petrologi og Malmgeologi