GEUS Bulletin 42: Petroleumsgeologi ved Jameson Land

09-01-2019

GEUS Bulletin 42: Petroleum geology of the Upper Jurassic – Lower Cretaceous of East and North-East Greenland: Blokelv-1 borehole, Jameson Land Basin redigeret af Jon R. Ineson og Jørgen A. Bojesen-Koefoed er nu tilgængelig online.

Bulletinen indeholder en introduktion og otte artikler om geologien ved Jameson Land i Østgrønland.

Find de enkelte artikler online og læs mere på engelsk her.

Prisen for den 168 sider lange trykte version er 230 kr. ekskl. moms og porto. Den trykte version kan bestilles hos: bogsalg@geus.dk.