Nyt studie viser, hvordan klimaforandringer påvirker Arktis

08-04-2019

Et nyt studie af Arktis identificerer ni nøgleelementer i det arktiske system, som undergår store ændringer pga. klimaforandringer. Studiet adskiller sig fra tidligere studier ved at kombinere en vurdering af det fysiske klima med biologiske forandringer.

Qaleraliit gletcher

Studiet, som er publiceret i Environmental Research Letters, kombinerer adskillige observationsstudier fra perioden 1971-2017. De viser, at klimaforandringer forårsager grundlæggende ændringer blandt ni nøgleelementer i det arktiske system; lufttemperatur, permafrost, hydroklimatologi, snedække, havis, landis, fjeldbrande, tundra og jordbaserede økosystemer og kulstofkredsløb.

Forfatterne bag studiet har fundet en overensstemmelse mellem lufttemperatur og biofysiske indikatorer – såsom dannelsen af tundra. De har også identificeret adskillige biofysiske forstyrrelser – f.eks. en stigning i antallet af fjeldbrande, et misforhold i timingen mellem planters blomstringssæson og de insekter, der skal bestøve dem, og at planter er blevet mere sårbare over for insektangreb.

Forandringer i Arktis påvirker ikke kun Arktis selv

”Mange af de klimaindikatorer, vi har kigget på, viser en statistisk sammenhæng med lufttemperatur eller nedbør. Det styrker tanken om, at en øget lufttemperatur og nedbørsmængde er med til at skabe store forandringer i det arktiske system,” siger Jason Box, forskningsprofessor ved GEUS og en af hovedforfatterne bag det nye studie.

Ifølge Jason Box er det nu helt klart, at det arktiske system vil komme til at se anderledes ud, end det har gjort i det 20. århundrede – og det har implikationer, som rækker ud over Arktis selv.

”Fordi den arktiske atmosfære opvarmer hurtigere end resten af verden, vil vejrmønstre i Europa, Nordamerika og Asien blive mere vedholdende, hvilket fører til ekstreme vejrforhold. Derudover ser vi forstyrrelser i den termohaline cirkulation, som kan destabilisere klimaet yderligere – f.eks. give koldere temperaturer på tværs af Nordeuropa og stærkere storme,” siger Jason Box.

Forfatterne bag studiet håber, at disse indikatorbaserede observationer kan danne grundlag for den forskning, som er nødvendig for at udfylde hullerne i den eksisterende viden om Arktis, og understøtte en mere integreret forståelse af Arktis og dens rolle i Jordens biofysiske system.

Animation nøgleindikatorer for klimaforandringer i Arktis

AMAP

Studiet støtter arbejdsgruppen Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), der beskæftiger sig med arktiske miljø- og klimaforhold. Studiet er hovedsageligt finansieret af DANCEA (Danish Cooperation for Environment in the Arctic) under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Læs om AMAP og DANCEA

Jason Eric Box
Forskningsprofessor
Glaciologi og Klima