Jordskælv ved Holstebro

16-09-2018

GEUS har registreret et jordskælv i Jylland søndag d. 16. september 2018 kl. 10.57. Styrken er efter nærmere undersøgelser af data fra seismograferne opjusteret fra 3.4 til 3.5 ML, hvilket svarer til størrelsen på Richterskalalen og nok kan mærkes af de fleste.

Epicentret er lokaliseret til at være lige ved Holstebro i Jylland, men har op til fem kilometers usikkerhed. Der er ikke registreret efterskælv. 

GEUS har onsdag eftermiddag modtaget næsten 900 indberetninger fra borgere, som har mærket jordskælvet. Epicentret og indberetningerne er plottet ind på kortet herunder.

GEUS' seismologer er meget taknemlige for, at folk har taget sig tid til at udfylde skemaet. Seismologerne bruger indberetningerne til at afdække, hvordan helt lokale forhold dæmper eller forstærker rystelserne. Derudover hjælper indberetningerne til bedre forståelse af de historiske jordskælv, der fandt sted inden der kom seismografer i Danmark og der derfor kun kendes beretninger om.

Jordskælv i Danmark gennem tiden 

Dagens jordskælv ved Holstebro var overfladenært og efter danske forhold kraftigt, men ikke usædvanlig kraftigt. Det kraftigste danske jordskælv, som er registeret på instrumenter i moderne tid, fandt sted 15. juni 1985 under Kattegat og havde en størrelse på 4.7 ML. Rystelserne kunne mærkes over en stor del af Danmark og det sydlige Sverige.

Langt de fleste jordskælv i Danmark er så små, at de kun registreres af seismografer, men med års mellemrum kommer der et jordskælv af en styrke, som kan mærkes af mennesker.

Der er ikke tidligere registreret jordskælv i området ved Holstebro. De nærmeste jordskælv har deres epicenter længere mod nord på Thyborøn-kanten. Et kraftigt jordskælv på 4.6 ML ramte ved Krik Vig i 1954, og et jordskælv på 3.7 ML ramte ved Harboøre i 1982. I området ud for disse to jordskælv strækker sig et strøg ca. 100 km ud i Nordsøen, som er et af de mest aktive jordskælvsområder i Danmark.

De fleste danske jordskælv finder sted i Kattegat og Nordsøen, mens jordskælv på land forekommer langt sjældnere. Der er kun registreret tolv jordskælv på land i Danmark, siden de systematiske målinger begyndte omkring 1930. Jordskælvet ved Krik Vig i 1954 er det kraftigste jordskælv målt på land i Danmark. Det næstkraftigste målte 4.0 ML og ramte København i 1930. 

Vi ved ikke så meget om årsagen til de danske jordskælv, udover at de primært er en følge af det tektoniske pres, den danske undergrund udsættes for, når den Midtatlantiske Ryg skubber den Eurasiske plade mod øst. Det er helt lokale geologiske forhold, som afgør præcis, hvor undergrunden giver efter for dette pres.

Langsomme geologiske processer styrer forekomsten af jordskælv, og jordskælv i Danmark er således ikke noget nyt fænomen. Beskrivelser af kraftige rystelser fra jordskælv findes i historiske beretninger flere hundrede år tilbage. Således beskriver Forchhammer i 1869, hvordan et kraftigt jordskælv ud for Thy i 1841 fik skorstenspiber til at falde ned og bygninger fik revner.

Indberet rystelser

GEUS modtager meget gerne indberetninger fra borgere, der har mærket rystelserne i skemaet her. 

Onsdag eftermiddag er der modtaget næsten 900 indberetninger - tak for dem! Det har stor betydning for jordskælvsforskningen både at få kortlagt det område, hvor jordskælvet er følt, og få oplysninger om hvor kraftige rystelserne har været de enkelte steder. Lokale forhold, som virker forstærkende eller dæmpende på rystelserne, kan ikke umiddelbart opfanges af vores instrumenter.