Feltaktiviteter i Grønland 2018

08-06-2018

Næsten alle dele af Grønland fra nord til syd, og fra øst til vest vil i løbet af sommeren få besøg af forskere, teknikere og studenter fra Geocenter Danmark. Undersøgelser af mineraler, energi, klima og miljø er på arbejdsprogrammet. Læs om det hele i ’Feltaktiviteter i Grønland 2018’.

Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. Mange forskere, teknikere og studenter fra Geocenteret vil besøge de grønlandske fjelde, Indlandsisen og farvandene omkring det store arktiske land.

Læs blandt andet om malmgeologiske undersøgelser i Sydgrønland, oliegeologiske undersøgelser i Østgrønland og klima- og gletsjerundersøgelser i mange områder hele vejen omkring Grønland.

 

Læs om hvem der arbejder med hvad og hvor i Feltaktiviteter i Grønland 2018 (pdf)

 

 

Forskerne fra Geocenter Danmark er i løbet af sommeren 2018 på feltarbejde i 21 forskellige områder i Grønland. 

Geocenter Danmark

Geocenter Danmark er nationalt center for geovidenskabelig forskning, uddannelse, rådgivning, innovation og formidling på højt internationalt niveau. Det er et samarbejde mellem De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet.

Læs om Geocenter Danmark

Marianne Vestergaard
Specialkonsulent
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Telefon31103038