L'Oréal-UNESCO for Women in Science-pris til forsker fra GEUS

30-11-2017

Forsker Sofia Ribeiro fra GEUS er tildelt L'Oréal-UNESCO for Women in Science-prisen 2017 for sine undersøgelser af ændringerne i det marine liv og havisdækket i Arktis.

I flere omgange har Sofia Ribeiro indsamlet sedimentkerner fra havbunden i det højarktiske område i Grønland for at rekonstruere langtidsændringer i den marine primærproduktion som følge af ændringer i havisdækket.

Havisen i Arktis er igennem de seneste årtier svundet kraftigt ind. Det påvirker de marine primærproducenter, fx kiselalger og blågrønalger, som danner grundlag for det arktiske marine økosystem med følgevirkninger for den marine fødekæde, kulstofkredsløbet og fiskeriet.

Sedimentkerner fra havbunden indeholder oplysninger om klima- og miljøhistorien igennem mange tusind år, og vigtige parametre såsom temperatur, saltholdighed, havisdække, og produktiviteten kan rekonstrueres ved hjælp af en kombination af geokemiske, sedimentologiske og mikropalæontologiske indikatorer. De indsamlede data vil gøre det muligt at opstille mere pålidelige prognoser for udviklingen i Arktis ved hjælp af havis- og økosystemmodeller.

Prisen bliver overrakt af Hendes Kgl. Højhed prinsesse Marie ved en ceremoni i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i København den 4. december, og dagen efter vil Sofia Ribeiro sammen med to andre prismodtagere fortælle om deres forskning ved tre spændende offentlige foredrag ligeledes i Selskabet, hvor alle er velkomne.

Tilmelding til: En aften med modtagerne af UNESCO-L'Oréal For Women in Science
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Læs om L’Oréal-UNESCO For Women in Science Initiative
www.forwomeninscience.com/

Kontakt

Sofia Ribeiro
Seniorforsker
Glaciologi og Klima
Telefon91333843

undefined

Forsker Sofia Ribeiro fra GEUS er tildelt L'Oréal-UNESCO for Women in Science prisen 2017. Foto: Stine Heilmann.