Ny geologisk service skal levere viden om energi, råstoffer og grundvand til Europa

30-01-2017

De geologiske undersøgelsesinstitutioner i Europa skal i gang med at udvikle en ny geologisk service til Europa, som samler den europæiske viden om energi, råstoffer og grundvand og gør den tilgængelig på en fælles dataplatform.

Et stort forskningsprogram GeoERA skal i gang med at udvikle en ny europæisk geologisk service, der samler og udvikler den store geologiske viden, der ligger i Europas geologiske undersøgelsesinstitutioner, og gør den tilgængelig på en fælles dataplatform. Det drejer sig om viden indenfor områderne energi, råstoffer og grundvand, der adresserer flere af de store europæiske udfordringer indenfor forsyning og miljø.

Mere end 50 nationale og regionale geologiske undersøgelsesinstitutioner fra over 30 europæiske lande deltager i forskningsprogrammet. Der er tale om et såkaldt ERA-Net (European Research Area Network), der er et af EU Kommissionens instrumenter til at stimulere transnationale forsknings- og udviklingsprogrammer, og det finansieres med 1/3 af EU's forskningsprogram Horizon 2020 og 2/3 nationalt.

I løbet af en 3-års periode vil der blive gennemført en række forskningsprojekter med det formål at bidrage til optimal brug og forvaltning af undergrunden samtidig med at de miljømæssige belastninger minimeres. Der skal arbejdes med problemstillinger indenfor områderne energi, råstoffer, grundvand og GIS.

GEUS er en af hovedaktørerne i programmet og bidrager både til etableringen af procedurerne for udbud og udvælgelse af projekterne samt til det forskningsmæssige indhold i projekterne. Første skridt på vejen er et "Call for Ideas", hvor alle interessenter er velkomne til at komme med ideer til, hvad de geologiske undersøgelser kan samarbejde om i projekterne. Call'et forventes at være åbent fra 3. april og 2 måneder frem.

"GeoERA forskningsprogrammet vil samle, udvikle og tilgængeliggøre vigtige geologiske data, som har stor betydning for en bæredygtig forvaltning af Europas ressourcer indenfor energi, råstoffer og grundvand. Det bliver en ny geologisk service til Europa," siger chefkonsulent Jørgens Tulstrup, som koordinerer GEUS´ indsats i programmet.

Se mere om GeoERA her.

Kontakt

Jørgen Tulstrup
Jørgen Tulstrup
Chefkonsulent
Telefon50926411

Logo for GeoERA

GeoERA forskningsprogrammet skal levere en geologisk service til Europa.