Kobbertyverier – hvad er det med det der kobber?

22-08-2017

For bare få år siden var tyveri af kobberkabler fra jernbanenettet konstant i medierne. Ny teknologi har gjort det muligt at finde tyvene, og tyverierne har derfor aftaget. Men hvad er det, der gør det rødbrune metal så attraktivt for tyvene, og hvad bruger vi det egentlig til? Det giver nyt Faktaark fra Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) svar på.

Kobberlegeringer har flere attraktive egenskaber, som der er efterspørgsel på, blandt andet høj elektrisk ledningsevne og varmeledningsevne, og så er de korrosionsbestandige. Kobber er relativt nemt at få ud af kasserede kobberholdige produkter, så der er en betydelig handel med brugte kobberprodukter. Genanvendelsesprocenten på kobber er over 50 procent, og prisen er høj, cirka 32 kr. pr kilo rent kobber i 2015. Det er formentlig en af grundene til, at tyvene fandt Banedanmarks kabler så attraktive.

Kobber er et af de metaller, der først blev udvundet i den menneskelige historie, og kobber blev tidligt anvendt til mønter og dekoration. Senere fandt man på at legere kobber med tin til bronze, som gav kobberet helt nye anvendelsesområder. I dag anvendes kobber især til elektriske kabler, elektrisk udstyr og som byggemateriale fx til kobbertage og anden udsmykning.

I løbet af de sidste 20 år er produktionen af og efterspørgslen på kobber næsten fordoblet; det er især BRIK-landene, der efterspørger kobber, og det er især Latinamerika, som står for produktionen.

Læs mere om kobber i Fakta om råstoffer nr. 12/Kobber.

Kontakt

Per Kalvig
Per Kalvig
Centerleder
Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa)
Telefon91333864