Der var bid under Limfjorden

Publiceret 21-08-2017
Nyhed

Et tørvelag i en borekerne fra bunden af Limfjorden ud for Fur viser, at der for ca. 10.000 år siden var land her med moseområder. Borekernen fortæller geologerne om ændringerne i klimaet og miljøet.

Geologer fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og fra Aarhus Universitet er i gang med at belyse klima- og miljøudviklingen i de indre danske farvande siden den sidste istid. Det foregår under projektet SEDITRAPS, som stiller skarpt på områder i Limfjorden, Lillebælt, Storebælt og Kattegat.