Grønlands potentiale for kritiske mineralressourcer

06-04-2017

En ny rapport fra Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) ved GEUS præsenterer mulighederne for at finde nye forekomster af kritiske mineraler i Grønland.

Adgang til mineralske råstoffer er vigtigt for udviklingen af det moderne samfund. Tilgængeligheden af mineraler varierer fra mineral til mineral og fra land til land. Nogle mineraler er af afgørende betydning for samfundet, og hvis forsyningen for disse mineraler er knappe, så kalder man dem for kritiske mineraler.

Den nye rapport 'Review of potential resources for critical minerals in Greenland' fra MiMa præsenterer mulighederne for at finde endnu ikke opdagede forekomster af kritiske mineraler i Grønland. Rapporten ser hovedsagelig på de mineraler, som EU i 2014 har udpeget som kritiske for det europæiske samfund fx beryllium, grafit, niobium og sjældne jordarters metaller (REE). Rapporten er bl.a. baseret på resultater fra årlige workshops, som GEUS og Grønlands Selvstyres Departement for Råstoffer (MMR) har afholdt siden 2009. Under disse workshops har et panel af eksperter vurderet mulighederne for at finde nye forekomster af udvalgte mineraler, og vurderingerne i nærværende rapport har benyttet den samme standardiserede fremgangsmåde, som ved de årlige workshops.

Den isfrie del af Grønland, som dækker et areal på 400.000 km2, har en meget varieret geologi, som repræsenterer næsten 4 milliarder års geologisk historie. Grønlands store variation i geologiske miljøer har skabt gunstige betingelser for dannelsen af mange typer mineraler, herunder også flere mineraler, som er på EU’ kritiske liste.

Fx er der i Sydgrønland flere muligheder for at finde nye og hidtil ukendte forekomster af kritiske mineraler. Ud over de kendte forekomster af sjældne jordarters metaller (REE) i Kvanefjeld og ved Kringlerne, så har Sydgrønland et stort potentiale for endnu ikke fundne REE-forekomster ved Grønnedal, Qassiarssuk og Ivittuut, og der er også muligheder for fund af niobium i de samme geologiske miljøer i Sydgrønland.

Andre eksempler er det centrale Østgrønland, hvor der er muligheder for at finde tungsten og antimon og endelig er der et potentiale for krom, platin, platin gruppe metaller og grafit i Vest- og Nordvestgrønland.

Læs rapporten: Review of potential resources for critical minerals in Greenland. MiMa report 2016/3, 72 sider.

 

Kontakt

Per Kalvig
Per Kalvig
Centerleder
Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa)
Telefon91333864

Kort fra rapport med områder med grafit

 

Eksempel på kort der forekommer i rapporten. Kortet viser forekomster af grafit og områder, hvor der er et potentiale for at finde det. Læs om grafit og dets anvendelse på MiMa faktabladet nr 4. Grafit. Klik på billedet for at forstørre det.