Efterlysning: Idéer og ønsker til udvikling af en europæisk platform for geologisk viden

18-04-2017

Energi-, råstof-, vand- og GIS-interessenter inviteres til at komme med idéer og ønsker til udviklingen af en ny europæisk geologisk service, som skal levere viden om energi, råstoffer og grundvand til Europa. Deadline for idéer er 7. juni 2017.

Et stort forskningsprogram GeoERA skal i gang med at udvikle en ny europæisk geologisk service, der samler og udvikler den store geologiske viden, der ligger i Europas geologiske undersøgelsesinstitutioner, og gør den tilgængelig på en fælles dataplatform. Det drejer sig om viden indenfor områderne energi, råstoffer og grundvand, der adresserer flere af de store europæiske udfordringer indenfor forsyning og miljø. Mere end 50 nationale og regionale geologiske undersøgelsesinstitutioner fra over 30 europæiske lande deltager i forskningsprogrammet, og GEUS er en af hovedaktørerne, som er med til at tilrettelægge programmet.

Idéer og ønsker til en ny europæisk geologisk service

Det er vigtigt for GeoERA at få identificeret idéer og forventninger til denne nye geologiske service, så institutionerne bag programmet kan udvikle den bedste fælles platform, som er relevant for politikere, embedsmænd, beslutningstagere og andre interessenter indenfor områderne energi, råstoffer, grundvand og GIS.

Første skridt på vejen er et "Call for Ideas", hvor alle interessenter hermed inviteres til at komme med idéer og ønsker til udviklingen af den nye fælles europæiske service. Deadline for indsendelse af idéer til GeoERA er 7. juni 2017.

Indsendte idéer vil senere på året indgå i formuleringen af de konkrete forskningsprojekter, som skal udvikle platformen. Ansøgninger til disse forskningsprojekter kan kun indsendes af parterne i GeoERA forskningsprogrammet.

"Vi håber på, at mange danske interessenter indenfor energi, råstoffer og grundvand vil komme med idéer til, hvad den nye platform skal kunne levere af viden. Det vil hjælpe alle parterne i GeoERA forskningsprogrammet til at få skruet de bedste forskningsprojekter sammen, som skal udvikle den nye geologiske service i Europa. Både styrelser, firmaer, interesseorganisationer og andre interessenter indenfor områderne har nu chancen for at få indflydelse på udviklingen," siger chefkonsulent Jørgen Tulstrup, som koordinerer GEUS' indsats i programmet, og tilføjer:

"Der bliver deadline i begyndelsen af 2018 for GeoERA-parternes ansøgninger til forskningsprojekter, så vi regner med at kunne udvælge forskningsprojekterne i foråret 2018."

GeoERA er et såkaldt ERA-Net (European Research Area Network), der er et af EU Kommissionens instrumenter til at stimulere transnationale forsknings- og udviklingsprogrammer, og det finansieres med 1/3 af EU's forskningsprogram Horizon 2020 og 2/3 nationalt.

Se mere om GeoERA og Call for Ideas og indsend idéer på her.

Kontakt

Jørgen Tulstrup
Jørgen Tulstrup
Chefkonsulent
HR og Økonomi
Telefon50926411

GeoERA forskningsprogrammet skal levere en geologisk service til Europa. Der er nu åbnet for idéer og ønsker til udviklingen af den nye service.