Cirkulært materialeforbrug - muligheder og udfordringer for genanvendelse af råstoffer

08-03-2016

Verdens stigende forbrug af mineralske råstoffer gør det nødvendigt at overveje, hvordan man kan reducere forbruget af de primære ressourcer og i stedet øge genanvendelsen i et cirkulært materialekredsløb.

Sådanne ændringer kræver en sammentænkning af mange forskellige ekspertiser, fra geologer og ingeniører til materialeteknologer og adfærdsforskere. Det cirkulære materialekredsløb kræver også mere viden om de ressourcer vi omgiver os med: huse, biler, cykler, mobiltelefoner, el-ledninger og meget mere for at få en bedre fornemmelse af genanvendelsespotentialet.

Som led i denne diskussion byder Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) velkommen til en ny foredragsrække i foråret under overskriften: Recycling opportunities and challenges for a sustainable supply of raw materials, hvor vi har bedt internationalt anerkendte forskere om at sætte fokus på nogle af de muligheder og udfordringer, som er knyttet til genanvendelse af mineralske råstoffer:

 • 6. april kl. 13: Prof. Dr. techn. Helmut Rechberger: How to assess the building materials stock as a potential raw materials source
  STED: Auditorium C, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Øster Voldgade 10, 1350 - indgang via Rotunden, hvor der vil være pile (bemærk tid og sted)
  AFHOLDT
 • 26. april kl. 15: Adj. Prof., forfatter, Tor Nørretranders: A zero waste approach
  STED: Auditoriet, GEUS
  TILMELDING her
 • 26. maj kl. 15: Prof. Dr. Markus Reuter: Metal recycling, opportunities and limits
  STED: Auditoriet, GEUS
  TILMELDING her

Foredragene vil være på engelsk og varer cirka 45 minutter. Efterfølgende er der mulighed for spørgsmål og diskussion.

Foredragene foregår hhv. på Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, og på GEUS. Adressen er i begge tilfælde:

Øster Voldgade 10
1350 København K

Alle interesserede er velkomne - TILMELDING nødvendig, se tilmeldingslink under hvert foredrag ovenfor.

Kontakt
Marianne Vestergaard
Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa)
Telefon: +45 3110 3038
E-mail: mve@geus.dk

Metal, plast, glas, byggematerialer

Metal, plast, glas, byggematerialer etc. Er der grænser for genanvendelse eller kan det optimeres til intet affald (Zero Waste)?