Værdifuld geologi og geologibevarelse i Danmark. Nyt nummer af Geoviden

07-10-2015

Trods Danmarks beskedne størrelse har vi rigtig meget spændende geologi at byde på - fra det helt lokale til det, der har international interesse. Når der skal tages vare på de geologiske værdier, er det vigtigt i forbindelse med fx råstofudnyttelse og ved opførelse af nye veje, at data om geologien er tilgængelige for planlæggerne. Almindelige geo-interesserede borgere, undervisere og rigtige geologer kan også have glæde af disse oplysninger.

I det nye nummer af Geoviden, som er et temahæfte om værdifuld geologi og bevarelsen af den værdifulde geologi i Danmark, kan du læse om de forskellige grader af værdi, som de geologiske enkeltstående lokaliteter - eller hele landskaber, har. Du kan også finde beskrivelser af lokaliteterne, data om deres udbredelse, anbefalinger til deres forvaltning mv. I bladet gennemgås, hvad man forstår ved Nationale Geologiske Interesseområder, Nationale Kystområder, GeoSites, Verdensarv, Geoparker og Nationalparker, og der gives et eller flere eksempler fra hver kategori. Der er også en gennemgang af den jura, der omhandler beskyttelse og pleje af den værdifulde geologi og af de regler, der knytter sig til 'færdsel' i naturen og 'indsamling af souvenirs'.

Læs Geoviden nr. 3, 2015: Værdifuld geologi og geologibevarelse i Danmark.