Foredrag: Markvanding - hvor stor er ressourcen?

27-10-2015

En ny analyse viser, at der er et potentiale for at øge markvandingen i Danmark. Analysen viser samtidig, at der er behov for nye undersøgelser, inden vi kan skrue op for vandhanerne. Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen fra GEUS fortæller om analysen i sit foredrag Markvanding hvor stor er ressourcen? på Hydrologidagen 2015 den 29. oktober.

Der er mange steder i Danmark et ønske om at kunne anvende mere vand til markvanding. GEUS har i en ny rapport analyseret, hvordan en øget indvinding af grundvand til markvanding vil påvirke livsbetingelserne for smådyr og fisk i vandløbene.

Analysen er baseret på den nationale hydrologiske model, den såkaldte DK-model som beregner hvordan og hvor meget vand der strømmer i det hydrologiske kredsløb, fx hvor meget grundvand der dannes, og hvor meget vand der strømmer fra grundvandet til vandløbene, når man ændrer indvindingen af grundvand til markvanding. Analysen benytter nye biologiske kvalitetselementer, udviklet af DCE ved Aarhus Universitet, til at beskrive hvordan smådyr og fisk påvirkes af de hydrologiske forhold i vandløbene.

Det er en væsentlig ændring i forhold til tidligere lignende studier, hvor man har anvendt en minimumsvandføring i vandløbene, som en indikator hvor godt smådyr og fisk trives.

Analysen viser, at der er et potentiale for at øge markvandingen fordi de nye biologiske kvalitetselementer er mindre følsomme over for ændringer i de hydrologiske forhold i vandløbene end den mere simple beskrivelse baseret på minimumsvandføring, som man i dag regulerer markvandingen efter.

Analysen viser samtidig, at der er brug for nye undersøgelser, inden man kan konkludere, at vi kan øge markvandingen. Det drejer sig bl.a. om inddragelse af klimaeffekter og ikke mindst en nøjere belysning af modelusikkerheden på de nye biologiske kvalitetselementer, fordi der er en stor usikkerhed forbundet med at oversætte de hydrologiske forhold i vandløbene til biologisk trivsel.

Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen fra GEUS, som har stået i spidsen for den nye analyse, uddyber disse forhold i sit foredrag "Markvanding - hvor stor er ressourcen?" på den kommende hydrologidag i Odense.

Foredrag på Hydrologidag 2015 den 29. oktober i Odense:
Markvanding - hvor stor er ressourcen? Af Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen, GEUS.

Om Hydrologidag 2015:

Formålet med Hydrologidagen er at skabe et nationalt forum for hydrologi som videnskab, der bygger bro mellem forskere og brugere hos Naturstyrelsen, regioner, kommuner, vandforsyninger og rådgivere.

Hydrologidag 2015 bliver afholdt torsdag den 29. oktober 2015 på Hotel H.C. Andersen i Odense.
Tema: Grundvand - overfladevand.

Program og tilmelding til Hydrologidag 2015:
http://www.hydrologidag.dk/

Rapporten med analysen fra GEUS:

Analyse af øget vandindvinding til markvanding. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2015/29
http://www.geus.dk/DK/water-soil/water-management/Sider/Analyse-oeget-markvanding.aspx

Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen
GEUS
Telefon91 33 36 12