Job ved GEUS: Direktør

23-11-2015

GEUS søger ny direktør. Ansøgningsfrist 21. december.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) søger ny direktør. Direktøren er øverste ansvarlige for GEUS og varetager den daglige ledelse af GEUS. Direktøren repræsenterer institutionen eksternt. En uafhængig bestyrelse fastlægger i samarbejde med direktionen - som udover direktøren består af to vicedirektører - GEUS' strategiske mål og garanterer den faglige integritet. De strategiske mål formuleres i flerårige resultatkontrakter indgået mellem GEUS' bestyrelse og den ansvarlige minister.

Læs hele jobopslaget:
https://golf.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&departmentId=6149&ProjectId=92027&MediaId=5