Geologiske ændringer skabte grobund for Indlandsisen

22-03-2015

Ny forskning med dansk deltagelse viser, hvorfor Indlandsisen i Grønland blev dannet. Geologiske ændringer og klimaet er på spil.

Geologiske ændringer skabte betingelserne for, at Grønlands Indlandsis kunne opstå. Det viser ny forskning med dansk deltagelse, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Terra Nova.

"Vores forskning viser, at klimaændringer ikke alene var skyld i, at Indlandsisen blev dannet. Geologiske processer i Jorden skabte betingelserne for, at det overhovedet kunne lade sige gøre," siger dr.scient. og seniorforsker Peter Japsen ved GEUS til videnskab.dk

Læs artiklen på videnskab.dk: Forskere strides igen: Hvordan blev Indlandsisen dannet?
videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/forskere-strides-igen-hvordan-blev-indlandsisen-dannet

Læs artiklen i Terra Nova:
The key role of global solid-Earth processes in preconditioning Greenland's glaciation since the Pliocene.
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ter.12133/abstract;jsessionid=0A3BCDFA7836A751F1323100D819006B.f01t01

Kontakt:
Dr. scient. Peter Japsen, GEUS
Tlf.: 91 33 39 26
E-mail: pj@geus.dk