Kviksølv. Nyt nummer af Geoviden

03-07-2015

Kloden er ved at blive kraftigt forurenet med kviksølv, hvilket har alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for befolkningen også hjemme hos dig! fordi kviksølv er en nervegift. Kviksølvforureningen kommer naturligt fra vulkanudbrud, men det er de menneskeskabte kilder, kulafbrænding og guldminedrift, der er langt de værste syndere.

I det nye nummer af Geoviden, som er et temahæfte om kviksølv, kan du læse om, hvordan man i tidens løb har anvendt kviksølv, fx til forskellige medicinske formål og til forgyldninger af kunstgenstande. Man har længe vidst, at kviksølv er sundhedsskadeligt og har derfor udfaset brugen af kviksølv flere steder. Men de største menneskeskabte kilder til kviksølvforureningen er mildt sagt vanskelige at reducere. Dels vil det koste umådelige summer at erstatte kulafbrænding med andre ikke-forurenende energikilder, dels er det en uhyre omfattende opgave at undervise millioner af minearbejdere, der bruger kviksølv til udvinding af guld, til at gå over til den såkaldte boraksmetode, der er fri for kviksølv. Men boraks er billigere end kviksølv, og denne metode giver både et større og renere guldprodukt, så der er mange fordele forbundet med en omlægning. Men det kviksølv, der allerede via atmosfæren har spredt sig globalt til land- og vandmiljøet ophobes i biosfæren, som vi alle spiser af. De sidste led i fødekæden de store fisk har den største ophobning, så det er en god idé at undgå at spise ret meget af disse. Dette er kun et lille udpluk af emnerne om kviksølv, som du kan læse om i det nye nummer af Geoviden.

Læs Geoviden nr. 2, 2015: Kviksølv