Svar på kritik af pesticidforekomst i grundvand

14-01-2015

GEUS har på det seneste været en del i medierne i forbindelse med kritik af vores rapport fra grundvandsovervågningen. Vi bringer her vores svar på kritikken og et notat til Miljøministeriet om rapporten fra grundvandsovervågningen 2013.

GEUS har på det seneste været en del i medierne i forbindelse med vores rapport fra grundvandsovervågningen, den såkaldte GRUMO rapport fra sidste år om pesticidforekomst i grundvand. Vi er bl.a. blevet beskyldt for at manipulere med data for at få det til at se værre ud, end det faktisk er. Vi er i den sammenhæng også blevet bedt om at deltage i en teknisk gennemgang af GRUMO for Folketingets Miljøudvalg, som finder sted den 15. januar 2015. Der er ikke noget at komme efter, og derfor har vi følt os foranlediget til at svare på kritikken i medierne, og vi har også på foranledning sammenfattet sagen til Miljøministeriet i et notat om rapporten fra grundvandsovervågningen 2013.

Svar i Weekendavisen den 5. december 2014 på kritikken
Gode_udsigter_for_vores_grundvand_svar_5_dec_2014.pdf

Svar i Weekendavisen den 2. januar 2015 på kritikken
Grundvand_svar_2_jan_2015.pdf

Notat til Miljøministeriet: Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO 2013 rapporten.
Notat_Pesticidforekomsten_det_danske_grundvand_baseret_på GRUMO_2013_rapporten.pdf

Geolog Walter Brüsch
Tlf.: 91 33 35 89
E-mail: wb@geus.dk

Statsgeolog Flemming Larsen
GEUS
Telefon91 33 35 61