Millionstøtte fra VILLUM FONDEN til Camilla S. Andresen fra GEUS

16-01-2015

Seniorforsker Camilla S. Andresen fra GEUS har modtaget 7 millioner kroner fra VILLUM FONDENs Young Investigator Programme, til at undersøge hvordan havet påvirker smeltningen af den grønlandske indlandsis.

Klima, is og havniveau er på programmet i det projekt, som seniorforsker Camilla S. Andresen fra GEUS har fået penge til af VILLUM FONDENs Young Investigator Programme.

Seniorforsker Camilla S. Andresen har modtaget 7 millioner kr. til projektet: "Past and future dynamics of the Greenland Ice Sheet: what is the ocean hiding?" som skal undersøge havets betydning for afsmeltningen af udløbsgletsjere fra Indlandsisen i Grønland.

Projektets formål er at forstå, hvordan havet omkring Grønland påvirker afsmeltning af Indlandsisen. Projektet vil rekonstruere fortidens variationer i havstrømme og gletsjerstabilitet ud fra analyser af sedimenter, som er aflejret gennem de seneste 100-200 år i en række fjorde med udløbsgletsjere. Derved kan de nuværende hav- og gletsjerforandringer ses i en historisk kontekst og forstås bedre. De indsamlede data vil endvidere blive brugt til at forudsige havniveaustigning.

Bevillingen på 7 millioner kr. vil blive anvendt til at etablere en forskningsgruppe bestående tre postdocs og to ph.d.-studerende.

Formålet med VILLUM FONDENs Young Investigator Programme er at støtte særligt talentfulde yngre forskere inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning og give dem mulighed for at skabe egne, selvstændige karriereprofiler.

Læs mere om VILLUM FONDENs Young Investigator Programme

Portrætfoto af Camilla S. Andresen

Seniorforsker Camilla S. Andresen fra GEUS har modtaget 7 millioner kroner fra VILLUM FONDENs Young Investigator Programme.
Forstør foto

Kontakt

Camilla S. Andresen
Seniorforsker
Glaciologi og klima
Telefon91333816