Indlandsisens afsmeltning i det 20. århundrede

16-12-2015

Et nyt studie publiceret i Nature viser hvor meget is, der er forsvundet fra Indlandsisen i Grønland siden år 1900.

Et hold danske og udenlandske forskere har ved hjælp af flyfotos og satellitdata kortlagt, hvor meget is, der er forsvundet fra hele Grønland i det 20 århundrede. Resultaterne, som netop er publiceret i Nature, viser også hvor fra Indlandsisen, der er forsvundet is og ikke blot et samlet tal for hele Indlandsisen, som tidligere modelstudier har gjort. Studiet viser, at den forsvundne is fra Grønland har bidraget til en havniveaustigning på 25 mm i løbet af det 20. århundrede.

"Det er et elegant studie, hvor vi bruger informationer fra landskabet og gamle fotoer til at rekonstruere tabet af masse fra Indlandsisen tilbage fra år 1900," siger forskningsprofessor Jason Box fra GEUS, som er medforfatter til artiklen, til videnskab.dk

Læs artiklen på videnskab.dk: 9.000 millioner ton indlandsis er forsvundet på 115 år.

Læs artiklen i Nature: Spatial and temporal distribution of mass loss from the Greenland Ice Sheet since AD 1900.
www.nature.com/nature/journal/v528/n7582/full/nature16183.html

Kontakt:
Professor Jason E. Box, GEUS
Tlf: 41 14 54 28
Email: jeb@geus.dk