Nitratreduktion i jordlagene kan vi udpege hvor? Invitation til seminar

17-09-2014

Resultaterne fra et nitratreduktionsprojekt præsenteres på et seminar på Aarhus Universitet, torsdag den 9. oktober 2014. Læs program og tilmeld dig.

NiCA projektet har udviklet et nyt koncept til at udpege områder, hvor den naturlige nedbrydning af nitrat er stor eller lille, og konceptet giver også en vurdering af usikkerheden. Resultaterne bliver præsenteret på et seminar på Aarhus Universitet, torsdag den 9. oktober 2014.

Regulering af det danske landbrug er ens landet over og har hidtil ikke taget hensyn til, at de naturlige betingelser for nitratreduktion varierer betydeligt afhængigt af geologien. Derfor rammer reguleringen også de dele af det danske landbrugsareal, hvor de ingen effekt har, fordi nitraten alligevel bliver nedbrudt i jordlagene mellem rodzonen og vandløbet. Modsat er der således også områder, hvor den generelle regulering ikke er tilstrækkelig.

I NiCA projektet er der udført nye feltmålinger og modelberegninger af nitratkredsløbet i oplandet til Nordminde Fjord omkring Odder. Resultaterne viser, at der på grund af stor geologisk heterogenitet er en meget stor variabilitet i nitratreduktion indenfor få hundrede meters afstand. Tilsvarende viser analyser, at usikkerheden på nitratreduktionen er betydelig på lokal skala, men meget mindre på større skalaer. Der er endvidere foretaget beregninger af de økonomiske konsekvenser af forskellige former for differentierede reguleringer af landbrugspraksis. På seminaret præsenteres hovedresultaterne af projektet.

NiCA er et forskningsprojekt finansieret af det Strategiske Forskningsråd i perioden 2010-2014.

Læs programmet for seminaret og tilmeld dig på NiCA projektets hjemmeside:
nitrat.dk/cgi-bin/nyheder-m-m.cgi?id=1404821332|cgifunction=form