Geopark Odsherred - Danmarks første geopark.

09-10-2014

Mandag den 22. september 2014 fik Danmark sin første UNESCO-anerkendte Geopark - Geopark Odsherred - som nu er en blandt kun 111 geoparker på verdensplan!

Odsherred-buerne har gennem de sidste 100 år været en nøglelokalitet for forståelsen af de glaciale landskabsdannelser fra sidste istid og er et klassiske, geomorfologisk eksempel på den glaciale serie med randmorænestrøg, inderlavning og smeltevandsletter. Kun få steder i Nordeuropa kan den landskabskombination, som er repræsenteret i den glaciale serie med dens variation i detailformer, demonstreres så tydeligt og pædagogisk som i Odsherred. Odsherred Kommune har gennem de sidste 7 år arbejdet målrettet for at blive optaget i det globale geopark netværk, der støttes af UNESCO.

Geopark Odsherred er det største udviklingsprojekt i Odsherred og dækker hele kommunens areal. En geopark er et areal med en geologisk arv af særlig betydning, der fremstår tydelig i landskabet og som skaber fundamentet for landskabelige oplevelser og kulturelle attraktioner. Geoparker tager udgangspunkt i de stedbundne ressourcer som potentiale for bæredygtig udvikling og er samtidig baseret på lokal identitet og stolthed. Geologien og landskabets dannelse er derfor det grundlæggende i geoparker - og dermed også i Geopark Odsherred.

Læs mere om Geopark Odsherred og om geopark-begrebet på følgende link:

Kontakt vedr. Geopark Odsherred:
Projektleder Nina Lemkow (nle@odsherred.dk - tlf.: 59666772)

Geocenter Danmark planlægger at udgive et nummer af Geoviden om Geopark Odsherred a la det hæfte om Stevns Klint - ny dansk verdensarv, der netop er udkommet og som kan læses eller downloades via følgende link:
geocenter.dk/publikationer/geoviden/index.html

Kontakt vedr. Geoviden:
Ansvarshavende redaktør: Merete Binderup (mb@geus.dk - tlf.: 91333528)