Feltaktiviteter i Grønland 2014

11-06-2014

Næsten alle dele af Grønland fra nord til syd, og fra øst til vest vil i løbet af sommeren få besøg af forskere, teknikere og studenter fra Geocenter Danmark

Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. mange forskere, teknikere og studenter fra Geocenteret vil besøge de grønlandske fjelde og farvande i og omkring alle dele af det store arktiske land. Is, klima, miljø og råstoffer er på programmet.

Læs om hvem der arbejder med hvad og hvor i pamfletten:
Feltaktiviteter i Grønland 2014, Information fra Geocenter Danmark
feltaktivitet_2014.pdf
(pdf-fil ~6mb)

Generelle oplysninger:
Informationschef Henrik Højmark Thomsen, GEUS
Tlf.: 38 14 21 02
E-mail: hht@geus.dk

Kort over områder, hvor Geocenter Danmark udfører feltarbejde i løbet af sommeren 2014. Læs om aktiviteterne i pamfletten: Feltaktiviteter i Grønland 2014.