Den danske havbund - nyt nummer af Geoviden

03-07-2014

Dyr og planter lever på havbunden og vi henter grus og sand op fra havet. Få svar på hvordan maringeologerne undersøger havbunden.

  • Hvordan kortlægger man sedimenterne på havbunden?
  • Hvordan kan sedimentkortlægningen benyttes til at kortlægge habitaterne, de naturlige levesteder for dyr og planter?
  • Hvordan ser det nye, opdaterede havbundskort ud?
  • Hvordan kortlægger man råstofferne på havbunden?
  • Hvad styrer sedimentdynamikken i kystzonen?
  • Og hvordan arbejder man med havbundskortlægning på tværs af landegrænser?

Alle disse spørgsmål finder du svar på i det nye nummer af Geoviden, som er et temablad om den danske havbunds sedimenter. Hæftet er udarbejdet i anledning af, at der nu, for første gang i Danmark, udgives et digitalt havbundssedimentkort. En papirversion af kortet findes som opslag midt i hæftet. Men ud over denne nyhed indeholder bladet mange andre historier helt fra bunden.

Geoviden nr. 2, 2014: Den danske havbund.