Reduktion af næringsstofbelastningen i Østersøen

24-02-2014

Et nyt projekt Soils2Sea skal udvikle nye metoder til at reducere udvaskningen af næringsstoffer fra landbrugsjorde til Østersøen.

Både Baltic Sea Action Plan og EU´s vandrammedirektiv kræver, at man reducerer belastningen med næringsstofferne kvælstof og fosfor i Østersøen betydeligt i de kommende år, og det vil kun være muligt at nå disse mål ved at gennemføre fundamentale ændringer i landbrugspraksis og arealanvendelse.

For at nå målene er det nødvendigt at udvikle helt nye metoder, da alle lavt hængende frugter allerede er høstet. Den hidtidige regulering af brugen af næringsstoffer har været ens for alle områder uden skelen til, at de naturlige betingelser for tilbageholdelse af næringsstofferne varierer betydeligt afhængig af de hydrogeologiske forhold og vandstrømningen. Disse generelle reguleringer rammer derfor også områder hvor tilbageholdelsen af næringsstofferne er minimale, og resultaterne af reguleringen derfor er begrænset.

Soils2Sea skal udvikle en mere omkostnings-effektiv regulering, som tager hensyn til forskelle i tilbageholdelsen af næringsstofferne.

"Soils2Sea skal undersøge tilbageholdelse af kvælstof og fosfor i hele de hydrologiske kredsløb for at finde ud af, hvor det er mest effektivt at lave reguleringer," siger forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard fra GEUS, som er koordinator for projektet.

Projektet skal også komme med idéer til, hvordan man bedst styrer og administrerer en differentieret regulering, og man skal undersøge hvordan ændringer i arealanvendelse og klima kan påvirke næringsstofbelastningen til Østersøen.

I projektet deltager der forskningsinstitutioner fra Tyskland, Polen, Rusland og Sverige, og fra Danmark deltager Aarhus Universitet, firmaet Sorbisense og GEUS. Projektet finansieres af EU's 7. rammeprogram og de otte lande omkring Østersøen.

Soils2Sea er en del af BONUS forsknings programmerne - Science for a better future of the Baltic Sea Region.

Læs mere om Soils2Sea projektet i BONUS in Brief December Newsletter
www.bonusportal.org/publications/bonus_in_brief_newsletter

Kontakt:
Forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard, GEUS
Tlf.: 30 70 98 30
E-mail: jcr@geus.dk