Nyt forskningsprojekt skal sikre de nordiske lande mod naturkatastrofer

04-12-2014

Det fælles nordiske forskningsprojekt NORDRESS, med GEUS som deltager, skal undersøge de nordiske landes robusthed over for naturkatastrofer med henblik på at øge samfundssikkerheden.

I løbet af de seneste 30 år er antallet af registrerede naturkatastrofer i verden firedoblet. Alene i 2011 blev 440 millioner mennesker ramt af naturkatastrofer.

Et nyt fælles nordisk forskningsprojekt NORDRESS – Nordic Centre of Excellence in Resilience and Societal Security skal skabe viden om, hvordan vi bedre kan sikre samfundet over for naturkatastrofer, og hvordan vi bedst genopretter samfundssikkerheden igen efter en katastrofe.

Samfundets evne til at kunne klare naturkatastroferne vil blive undersøgt fra forskellige perspektiver, der spænder fra den individuelle person til hele samfundet samt infrastrukturen og samfundets institutionelle forhold.

NORDRESS skal studere virkningerne af naturkatastrofer i alle de nordiske lande, fra det lokale niveau til det grænseoverskridende med fokus på ekstremt vejr, oversvømmelser, mudderskred, laviner og vulkanudbrud.

GEUS deltager i tre af projektets arbejdsområder:

  1. Udvikling af tidlig varsling gennem blandt andet borger- og interessentinddragelse i udvikling af overvågningssystemer. GEUS er leder af dette arbejdsområde.
  2. Risikovurdering og forebyggelse mod oversvømmelse.
  3. Forbedrede institutionelle rammer til naturkatastrofeforvaltning.

NORDRESS støttes økonomisk af Finland, Island, Norge, Sverige og NordForsk og modtager 23 mio. norske kroner fra NordForsk. Projektstartmøde i januar 2015. Projektet løber i fem år fra 2015 til 2019.

Projektdeltagere:
University of Iceland (coordinator), Icelandic Meteorological Office, Iceland Civil Protection and Emergency Management, Icelandic Coastguard, SAReye Software for Search and Rescue, Center for Crisis Psychology, Bergen, National Center for Psychotraumatology, University of Southern Denmark, Norwegian University of Science and Technology, Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), Norwegian Geotechnical Institute, Swedish Geotechnical Institute, Copenhagen Center for Disaster research / Copenhagen Business School-KU, Finish Meteorological Institute, University of Eastern Finland, Oslo and Akershus University College Of Applied Sciences (NOVA), Malmö University and Aalborg University.

Læs mere om projektet NORDRESS.

Læs mere om nordisk program for samfundssikkerhed (Nordforsk).

Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen
GEUS
Telefon91 33 36 12