Dansk/grønlandsk krav på kontinentalsokkel nord for Grønland indgivet til FN

15-12-2014

Regeringen har den 15. december 2014 sammen med Grønlands Selvstyre afleveret videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsokkel nord for Grønland. Det drejer sig om et område på ca. 895.000 km
2
uden for 200 sømil fra Grønlands kyst.

Det videnskabelige datamateriale, der betegnes "submission", blev indgivet til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (the Commission on the Limits of the Continental Shelf, "CLCS") gennem FNs generalsekretær i henhold til den procedure, der er fastlagt i FNs Havretskonvention, som Kongeriget Danmark ratificerede i 2004.

Læs pressemeddelelsen fra Udenrigsministeriet på Kontinentalsokkelprojektets hjemmeside