7. danske udbudsrunde - data og information

24-04-2014

Få adgang til data og information på ny webside, som er relevant for olie/gas efterforskning

7. udbudsrunde åbnede den 23. april 2014. I den anledning har GEUS åbnet en ny web-side. Her finder du links til brønd- og logdata, seismiske data, kort og udvalgte referencer samt oplysninger om igangværende og afsluttede GEUS projekter, som I kan deltage i, samt få adgang til meget omfattende information, der er relevant for efterforskning.

Web-side: 7th Danish Licensing Round - access to data and information