Mere normal sommer afsmeltning på Indlandsisen 2013

24-09-2013

Målinger på Grønlands indlandsis viser mindre afsmeltning i sommeren 2013 end afsmeltningen i rekordårene 2010-2012.

Målinger på Indlandsisen i Grønland viser, at afsmeltningen i sommeren 2013 har været mindre end afsmeltningen i somrene 2010-2012, hvor målestationerne fra PROMICE-programmet målte rekordstore afsmeltninger.

Læs mere om målingerne af sommerens smeltning i nyheden: "Ismassetab for 2013 fra PROMICE vejrstationer" på Polarportalen.
http://polarportal.dk/til-pressen/arkiv/nyheder/groenlandsk-ismassetab-for-2013/

PROMICE-programmet (Programme for Monitoring of the Greenland Ice Sheet)

Fuldautomatiske målestationer på Indlandsisen sender målinger af smeltning, vejr og isbevægelse tilbage til GEUS i København via satellit. Stationerne drives af PROMICE-programmet, som overvåger massetabet fra Indlandsisen i Grønland. Langt de fleste af målestationerne står tæt ved randen af Indlandsisen, hvor massetabet fra smeltning og kælvning af isfjelde finder sted.

Glaciologerne supplerer målingerne på isoverfladen med målinger fra fly og satellit. I samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet opmåles isranden fra fly hele vejen rundt om Grønland, og isens bevægelse følges ved hjælp af satellitmålinger.

Den danske overvågning suppleres med målinger fra flere udenlandske stationer på isen. Den samlede internationale indsats vil i årene fremover give et langt mere præcist billede af, hvor meget is der smelter.

PROMICE ledes af GEUS, og programmet køres i samarbejde med DTU Space og Asiaq. Derudover samarbejdes med DMI og udenlandske universiteter og statsinstitutioner. Programmet finansieres af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets DANCEA program.

PROMICE-programmet
http://www.promice.org

Kontakt:
Glaciolog Robert Schjøtt Fausto, GEUS
Tlf: 38 14 23 61
E-mail: rsf@geus.dk

Foto af automatisk målestation i Sydgrønland

Automatisk målestation fra PROMICE-programmet i Sydgrønland i slutningen af sommerperioden 2013.