Bæredygtig forvaltning af råstoffer i Malawi

09-09-2013

Et Verdensbank projekt med GEUS og to engelske partnere ved roret skal hjælpe med at hæve de miljømæssige, sociale og økonomiske standarder i Malawis råstofsektor.

Malawis råstoffer skal forvaltes på en bæredygtig måde. Det skal et nyt Verdensbank projekt sikre, som GEUS netop har vundet i samarbejde med de to engelske firmaer Land Use Consultant LTD og Planning Green Future samt to enkeltkonsulenter fra Malawi.

Interessen for udnyttelse af de mineralske råstoffer i Malawi er stor. Udnyttelse af mineralske råstoffer kan være en kilde til vækst og velfærd, men hvis udnyttelsen ikke forvaltes ordentligt, kan råstofferne føre til fattigdom og miljøkatastrofer.

Det nye projekt er en del af Verdensbank programmet "Malawi Mining Governance and Growth Support Program", som skal udvikle en bæredygtig forvaltning af Malawis mineralske råstoffer.

Projektet skal lave en gennemgribende analyse af råstofsektoren - en så kaldt Strategic Environmental and Social Assessment (SESA), hvis primære mål er at hjælpe med at hæve de miljømæssige, sociale og økonomiske standarder i råstofsektoren.

Arbejdet starter i oktober, og GEUS skal vurdere geologien, mineral potentialet, strukturen af den offentlige administration i mineral sektoren og de nationale planer for sektoren. Endelig deltager GEUS også i den miljømæssige vurdering.

Samme konsortium har i foråret med succes gennemførte en tilsvarende SESA i Tanzania i forbindelse med Verdensbank projektet "Tanzania Sustainable Management of Mineral Ressource Project".

GEUS og partnere har indsendt interessetilkendegivelser på tilsvarende opgaver i Mozambique og Tajikistan og afventer resultatet.

Kontakt:
Chefkonsulent John Tychsen, GEUS
Tlf.: 38 14 21 52
Email: jt@geus.dk

Den geologiske undersøgelse i Malawi

Den geologiske undersøgelse i Malawi - Geological Survey Department er en af nøgle institutionerne, som projektet skal kikke på, for at se hvordan de fungerer med det øvrige Ministry of Mines. Foto: John Tychsen.