GEUS har givet Grønland et guldkort

07-10-2013

GEUS har åbnet kontor i Nuuk. Kontoret blev indviet torsdag den 26. september i overværelse af blandt andre formanden for Grønlands Selvstyre, Aleqa Hammond. Med en metafor fra bankverdenen henviste bestyrelsesformand Minik Rosing i sin åbningstale til det geologiske kort over hele Grønland, som udkom i 2013. Kortet, der bygger på mere end 100 års geologisk kortlægning af Grønlands undergrund, udgør langt hen ad vejen den kapital, som Grønlands fremtid skal bygges på.

Udforskningen af Grønlands geologi har stået på i over 200 år. Grønlands Geologiske Undersøgelser (GGU, der siden fusionerede med Danmarks Geologiske Undersøgelser og blev til GEUS) blev oprettet i 1946, men længe før den tid har geologer indsamlet viden om og udforsket Grønlands geologi. Med det nye kontor er den geologiske viden er kommet et vigtigt skridt tættere på det grønlandske samfund. "GEUS' nye kontor er den lokale hæveautomat bemandet med personale som kan læse og forstå kortets koder" sagde bestyrelsesformanden i sin tale.

Grønlands geologiske kapital
Den geologiske kortlægning af Grønland rummer en bank af viden, som der i disse år er stor efterspørgsel efter både fra grønlandsk og fra udenlandsk side. Råstofområdet i Grønland har i de seneste år oplevet en stigende interesse med flere licenser, mere efterforskning og nye mineprojekter, som måske er rykket tættere på en realisering. Med kontoret i Nuuk vil GEUS yde rådgivning til både grønlandske og udenlandske interessenter, og man vil formidle viden gennem foredrag og undervisning på universitetet og andre læreanstalter, aktiviteter som allerede er i fuld gang.

Ikke kun råstoffer
Men det er ikke alene de mulige råstoffer, der sætter Grønland på verdenskortet i disse år. Klimaforandringerne ses og mærkes tydeligst ved polerne, og politikere, miljøorganisationer og verdens befolkninger har blikket rettet mod de prognoser, som klimaforskerne stiller op. Forskere fra GEUS og deres internationale samarbejdspartnere har gennem årtier fulgt afsmeltningen af Indlandsisen, og undersøgt tidligere tiders klimavariationer. Og kontoret i Nuuk kommer også til at lægge kontorlokaler til de forskere, som har isen og klimaet som deres speciale.

Hele GEUS i Grønland
Udskiftning af det videnskabelige personale og jævnlige besøg af forskere fra GEUS i Danmark skal bidrage til "levere hurtig og relevant rådgivning og viden fra hele vores organisation. Det er GEUS' ambition, at vores kontor bliver indgangen hertil og ikke vil opleves som en lille satellit." sagde direktør Johnny Fredericia i sin tale ved åbningen. Til daglig er kontoret bemandet med en kontorleder og snart to geologer bosiddende i Grønland, mens én til flere forskere fra GEUS i Danmark løbende vil være udstationeret i Nuuk. Kontoret holder til i lokaler på Grønlands Naturinstitut, som man i forvejen samarbejder med.

Se ogsåIndslag i Nuuk tv
Læs også Bestyrelsesformand for GEUS. Minik Rosings tale
Læs også Direktør for GEUS, Johnny Fredercias tale

Kontakt
GEUS Nuuk
c/o Grønlands Naturinstitut
Postboks 570
3900 Nuuk, Grønland
Telefon: +299 36 12 62
Mobil: +299 56 23 65
E-mail: geus@geus.gl

Minik Rosing, Aleqa Hammond og Johnny Fredericia

Minik Rosing, Aleqa Hammond og Johnny Fredericia.

Foto af åbningsreceptionen

Åbningsreception for GEUS' Nuuk kontor den 26. september 2013.