Pris for mangeårig forskning i Grønlands gletsjere

05-11-2013

Ved et isforskermøde i Finland modtog Anker Weidick den 31. oktober Richardson-medaljen fra International Glaciological Society (IGS) for sin store indsats med at kortlægge ændringerne af Grønlands gletsjere.

Anker Weidick fra GEUS har modtaget Richardson-medaljen fra International Glaciological Society (IGS) for sin mangeårige forskning i ændringerne af Grønlands gletsjere og kortlægning af det store isdække. Hans omfattende arbejde er siden 1958 blevet publiceret i utallige publikationer og store oversigtsværker, som flittigt bliver citeret i den glaciologiske verden.

Medaljen blev overrakt af præsidenten for IGS, D.R. MacAyeal, ved et glaciologisk møde i Lammi i Finland den 31. oktober 2013. Ved overrækkelsen sagde MacAyeal:

"Denne medalje er til kæmper, på hvis skuldre en masse andre står."

Anker Weidick blev født i 1928, blev cand.mag. i 1955 og dr.phil. i 1968. Han publicerede sit første arbejde om Upernaviks Isstrøm i 1958, og siden har han publiceret en hel række monografier foruden en lang række kortere afhandlinger om gletsjerændringer i Grønland.

Anker Weidick har i en lang årrække været statsgeolog ved GEUS og var leder af den glaciologiske afdeling. Han blev pensioneret i 1996 og er i dag adjungeret seniorforsker ved GEUS. Og selv om han i år har rundet 85 år, er han forsat aktiv med publicering af sin store viden om Grønlands gletsjere. Hans seneste monografi om ændringer af gletsjerne i bunden af Godhåbsfjorden udkom i 2012.

Richardson-medaljen tildeles fra tid til anden for et enestående bidrag til International Glaciological Society eller til glaciologien.

Læs Anker Weidicks seneste monografi:
Neoglacial and historical glacier changes around Kangersuneq fjord in southern West Greenland. Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 27, 68 pp.

Kontakt:
Professor Jason E. Box, GEUS
Tlf.: 41 14 54 28
Mobil: 60 12 41 57
E-mail: jeb@geus.dk

Jason E. Box, præsident D.R. MacAyeal og Anker Weidick

"Denne medalje er til kæmper, på hvis skuldre en masse andre står," sagde præsidenten for International Glaciological Society, D.R. MacAyeal, da han overrakte Richardson-medaljen til Anker Weidick (th.). Professor i glaciologi ved GEUS Jason E. Box (tv.) følger interesseret overrækkelsen. 

Anker Weidick

Anker Weidick modtog den 31. oktober Richardson-medaljen fra International Glaciological Society for sin store indsats med at kortlægge ændringerne af Grønlands gletsjere.

Foto af Richardson Medaljen

Richardson-medaljen tildeles fra tid til anden for et enestående bidrag til International Glaciological Society eller til glaciologien.