Geoviden nr 3/2013

01-11-2013

Bladet Geoviden nr. 3, 2013 bringer hele 5 forskellige historier. Læs om Superstormen i 1634; om grundvandskortlægning i Thailand; om Kattegat, der måske er Nordeuropas bedste klima- og miljødataarkiv?; om et eksperiment med olieindvinding; eller om isbjerge, der flår havbunden op.