Når superstormen rammer Danmark

04-03-2013

I slutningen af oktober måned 2012 bevægede Superstormen Sandy sig fra de Caribiske Øer op langs den amerikanske Østkyst, inden den gik i land syd for New York. Sandy medførte enorme menneskelige og materielle ødelæggelser samtidig med, at den mange steder totalt omformede kysten. Også Danmark har været ramt af superstorme. Nye danske forskningsresultater kortlægger de kystmæssige konsekvenser af en superstorm, som i 1634 hærgede det sydvestlige Danmark. Stormen er den mest ødelæggende og dødelige storm, som har ramt Danmark i historisk tid. Resultaterne er fornyeligt publiceret i det anerkendte magasin Natures online-tidskrift Scientific Reports.

Området omkring Langli og Blåvandshuk og Skallingen

Figuren viser øverst området omkring Langli og Blåvandshuk, som det så ud i 1612 - altså før stormen i 1634. Langli optræder som en barriereodde, og Skallingen er næsten ikke eksisterende. Kortet er tegnet af den anerkendte hollandske kartograf W. J. Blaeu, som var kendt for hans præcise søkort og beskrivelser af sejlruter. Nederste kort viser området, som det ser ud i dag. Langli er nu en ø og Skallingen fremstår som barriereodde. De nyligt publicerede forskningsresultater dokumenterer at ændring af kystlandskabet fra 1612 til i dag i høj grad relaterer sig til superstormen i 1612.