Geologisk kort over Grønland - 1: 500 000

11-04-2013

14 geologiske kortblade over Grønland genopstår som nyt sømløst web-kort med integration af alle slags feltdata.

I forbindelse med GEUS' 125 års jubilæum blev der torsdag den 4. april offentliggjort et sømløst geologisk kort over Grønland i skala 1:500 000. Kortet blev præsenteret dels i form af en 5,5 x 3,5 meter stor megaposter, som var hængt op i rotunden på GEUS, dels som et digitalt kort, der er gjort alment tilgængeligt via GEUS' hjemmeside.

Baggrunden for kortets tilblivelse blev fremlagt ved et mini-symposium fredag den 5. april, hvor også web-kortets funktionaliteter blev demonstreret. Kortet er baseret på 14 kort i skala 1:500 000 publiceret af GGU (Grønlands Geologiske Undersøgelser) og GEUS i perioden 1971-2004. Kortet integrerer geologien i én samlet harmoniseret legende omfattende i alt 443 bjergartsenheder. Web-kortet repræsenterer en platform for forskellige typer af feltdata (bl.a. skråbilleder, skannede feltkort, publicerede kort og profiler) og integrerer information fra GEUS' databaser.
Geologisk kort over Grønland - 1:500 000

Læs mere om det geologiske kort i
Fact Sheet No. 28 - pdf-fil (~7 mb).

Her afsløres det geologiske kort over Grønland i form af en megaposter

Her afsløres det geologiske kort over Grønland i form af en megaposter. Posteren måler 5,5 x 3,5 meter.