Vores vigtigste planters historie - Danmarks Geologipris 2011 er uddelt

24-03-2012

Danmarks Geologipris 2011 blev tildelt Else Marie Friis og Kaj Raunsgaard Pedersen for deres store forskningsindsats om hvordan vor tids vigtigste plantegruppe de dækfrøede planter har udviklet sig siden de opstod i Nedre Kridt.

Danmarks Geologipris 2011 blev i dag lørdag d. 24. marts tildelt professor Else Marie Friis fra Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm og lektor emeritus Kaj Raunsgaard Pedersen fra Aarhus Universitet. Prisen på 25.000 kr. blev givet for deres enestående og livslange undersøgelser af hvordan vor tids dækfrøede planteverden har udviklet sig siden de opstod i Nedre Kridt.

Dækfrøede planter angiospermer - er den største af frøplanternes to hovedgrupper, og de udgør hovedparten af alle nulevende planter. I løbet af deres livslange og frugtbare samarbejde har Friis og Raunsgaard Pedersen studeret planter fra et stort antal lokaliteter i verden. Et af hovedresultaterne af deres forskning er udgivelsen i 2011 af den omfattende bog: Early Flowers and Agiosperm Evolution på Cambridge University Press i samarbejde med den canadiske forsker Peter Crane.

Kaj Raunsgaard Pedersen startede sin karrierer med undersøgelser af fossile planter i Vestgrønland, hvor han hovedsagelig undersøgte kridttidslagene, og senere arbejdede han i Østgrønland. Else Marie Friis tidlige studier i 1970´erne omfattede palæobotaniske undersøgelser af brunkullene i Jylland, og senere arbejdede hun i Skåne, hvor hun opdagede og undersøgte bevarede blomster fra nogle af de ældste dækfrøede planter.

Raunsgaard Pedersen har som lektor undervist på både Aarhus og Københavns Universitet og været en af pionerende indenfor studiet af dinoflagellater, der en af de vigtigste undersøgelsesmetoder til at tidsfæste geologiske lag med og som er meget anvendt i olieindustrien.

Else Marie Friis har ved siden af sin forskning beskæftiget sig med forskningspolitik, og hun har været medlem af Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd, bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond og medlem af bestyrelsen for GEUS.

Prisen blev overrakt af administrerende direktør Johnny Fredericia fra GEUS under årsmødet i Dansk Geologisk Forening på Geocenter Danmark i København.

Ved overrækkelsen sagde Johnny Fredericia: "Fossile planter og blomster kan lyde som en glemt buket. Men de udgør en buket af den største vigtighed for forståelsen af planternes og livets udvikling, og for hvordan alle de nyttige planter, der udgør vores fødegrundlag er opstået, og så udgør de et centralt redskab ved efterforskningen af bl.a. olie og gas."

Danmarks Geologipris på 25.000 kr. uddeles én gang om året af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) efter indstilling fra bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening.

Prisen tildeles en person eller gruppe af personer, som inden for de seneste 5 år har publiceret én eller flere afhandlinger eller kort, der i særlig grad har bidraget til forståelsen af Danmarks eller Grønlands geologi.

Yderligere oplysninger:
Om Danmarks Geologipris kan findes på Dansk Geologisk Forenings hjemmeside: 2dgf.dk
eller hos foreningens formand Lars Nielsen fra Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet, tlf.: 35 32 24 54, e-mail: ln@geo.ku.dk

Prismodtagerne kan kontaktes på:
Else Marie Friis, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm
Tlf.: +46 (0)8 519 541 55, e-mail: else.marie.friis@nrm.se
Kaj Raunsgaard Pedersen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
Tlf.: 87 15 63 19, e-mail: krp@geo.au.dk

Kaj Raunsgaard Pedersen og Else Marie Friis modtog Danmarks Geologipris 2011

Kaj Raunsgaard Pedersen og Else Marie Friis modtog Danmarks Geologipris 2011

Administrerende direktør Johnny Fredericia  overrækker Danmarks Geologipris 2011 til Else Marie Friis

Administrerende direktør Johnny Fredericia fra GEUS overrækker Danmarks Geologipris 2011 til Else Marie Friis. Kaj Raunsgaard Pedersen var forhindret i at komme til årsmødet.