Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100-200 år

16-03-2012

Havet stiger i de næste 100 år - også i Danmark, hvor vi kan forvente at havet stiger mellem 0 og 140 centimeter.

GEUS har i de seneste måneder samarbejdet med DMI omkring ændringerne i havniveauet de kommende 100-200 år. Arbejdet er beskrevet i et notat. På baggrund af dette arbejde konkluderes:

 • Det globale havspejl stiger ca. 3 mm om året. Det forventes at havet stiger mellem 20 centimeter og 140 centimeter frem til år 2100.
 • Stigningen skyldes 3 ting:
  • 1 mm kommer fra smeltende is i Grønland og Antarktis;
  • 1 mm fra smeltende is i bjergegne;
  • 1 mm pga. havvandet udvider sig fordi temperaturen i havet stiger.
 • Ved de danske kyster forventes havet at stige mellem 0 og 140 centimeter frem til år 2100. Den mindste stigning er i Nordjylland, hvor havstigningen delvist kompenseres af landets fortsatte hævning efter sidste istid.
 • Højden af stormfloder vil øges pga. ændringer i havniveau og vindretninger.
 • Det forventede havspejl omkring år 2200 er svært at give et estimat på. Udviklingen styres primært af drivhuskoncentrationen, som afhænger af fremtidens udledninger af drivhusgasser. Omkring år 2200 vurderes det globale havspejl at være steget mellem 0,6-4 m.

Læs også notatet: Ændringer i havniveauet i Danmark de næste 100-200 år (pdf-fil ~500kb)

I disse år foregår der intensiv forskning i havspejlsændringer, bl.a. med henblik på at bidrage til IPCC's femte hovedrapport (2013-2014).

Kontakt:
Statsgeolog Karen Edelvang
E-mail: kae@geus.dk
Tlf.: 38142929

Havet stiger i de næste 100 år - også i Danmark. Foto: Henrik Højmark, GEUS

Havet stiger i de næste 100 år - også i Danmark. Foto: Henrik Højmark, GEUS