Grønland under lup

19-06-2012

Næsten alle dele af Grønland fra nord til syd, og fra øst til vest vil i løbet af sommeren få besøg af forskere, teknikere og studenter fra Geocenter Danmark

GEUS fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland sammen med sine samarbejdspartnere i Geocenter Danmark. Næsten 200 forskere, teknikere og studenter fra Geocenteret vil besøge de grønlandske fjelde og farvande i og omkring alle dele af det store arktiske land. Is, klima, miljø og råstoffer er på programmet.

GEUS' største aktiviteter omfatter:
Vurderinger af mineralpotentialet i det sydlige Østgrønland , samt mineralundersøgelser i omkring Kvanefjeldet og Kringlerne i Sydgrønland og undersøgelser af en række lokaliteter med sedimentære forekomster af zink i Nordgrønland.

Oliegeologiske undersøgelser i Nordgrønland. Undersøgelserne som foregår på land er af stor vigtighed for udforskningen af kontinentalsokkelen, som olieindustrien forventes at indlede i de kommende år.

Indsamling af forskellige typer data i Polhavet nord for Grønland med henblik på at dokumentere et eventuelt grønlandsk krav om en udvidelse af kontinentalsoklen ud over 200 sømil.

Overvågning af Indlandsisens og lokale iskappers samspil med klimaet i et stort antal områder i hele Grønland.

Læs om hvem der arbejder med hvad og hvor i pamfletten:
Feltaktiviteter i Grønland 2012, Information fra Geocenter Danmark
feltaktivitet_2012.pdf (pdf-fil ~0,9mb)

Generelle oplysninger:
Informationschef Henrik Højmark Thomsen, GEUS
Tlf.: 38 14 21 02
E-mail: hht@geus.dk

Kort over områder hvor Geocenter Danmark udfører feltarbejde i løbet af sommeren 2012

Kort over områder, hvor Geocenter Danmark udfører feltarbejde i løbet af sommeren 2012. Læs om aktiviteterne i pamfletten: Feltaktiviteter i Grønland 2012.