Isbryder ekspedition til Polhavet

26-07-2012

Det danske kontinentalsokkelprojekt indsamler data i Polhavet nord for Grønland i august og september.

Den 31. juli starter den svenske isbryder Oden ud på et togt til Polhavet nord for Grønland. Bag togtet - LOMROG III, står det danske kontinentalsokkelprojekt i samarbejde med det svenske Polarforskningssekretariat.

Kontinentalsokkelprojektets hovedopgaver under togtet er at indsamle forskellige datatyper, som er nødvendige for at dokumentere et eventuelt grønlandsk krav om en udvidelse af kontinentalsoklen ud over 200 sømil.

Oden begynder sin rejse fra Longyearbyen på Svalbard og slutter samme sted den 14. september. Under togtet vil der blive lagt feltrapporter ud på LOMROG III togtets hjemmeside.

Læs mere om LOMROG III 2012 på kontinentalsokkelprojektets hjemmeside
http://a76.dk/greenland/north/gr_n_expeditions/lomrog_2012

Kontakt:
Togtleder Christian Marcussen, GEUS
Tlf.: 38 14 25 09
Email: cma@geus.dk

Foto af isbryderen Oden

Den svenske isbryder Oden under LOMROG II togtet i 2009 - Foto: Thomas Funck, GEUS